Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Powstała Gromada Zuchowa przy SP 10

W listopadzie 2015 roku na mocy Porozumienia o Współpracy z dnia 12.10.2015 pomiędzy Szkołą Podstawową nr 10 a Obwodem Gorzowskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na terenie szkoły rozpoczęła swoją działalność Gromada Zuchowa. Gromada nosi nazwę „Strażniczki Krainy Marzeń” i skupia dziewczynki z klas 1-3 szkoły podstawowej. W związku, że zainteresowanie harcerstwem wykazali także chłopcy, powstała szóstka zuchowa męska o nazwie „Rysiaczki” działająca przy 230 Gorzowskiej Drużynie Harcerzy „Rysie”.

Na dzień dzisiejszy dziewczętami zajmuje się sam. Gabriela Krawczyk, chłopcami ćw. Aaron Kubiesa i ćw. Gabriel Romanów. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad zuchami sprawują instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej phm. Angelika Kornaś i phm. Jacek Kowalski.

Zuchy pracują w oparciu o metodę harcerską, spotykają się na zbiórkach w piątki o godzinie 17.30. W swoich działaniach wykorzystują zuchowe formy pracy takie jak: gry, zabawy, pląsy, piosenki, zajęcia ruchowe, sportowe, twórcze, manualne, artystyczne, majsterkowanie, teatrzyki. Starają się funkcjonować w oparciu o Prawo Zucha, kształtując przy tym istotne cechy takie jak zaradność, odwaga, prawdomówność, gotowość niesienia pomocy, rozwój własny. Aktualnie w zbiórkach uczestniczy około 15 dziewczynek i 6 chłopców.

W czasie trzech miesięcy naszego funkcjonowania odbyło się 8 zbiórek zamkniętych w dwóch cyklach tematycznych:

1) patriotycznym „Moja Ojczyzna”, mającym na celu przybliżenie dzieciom historii naszego kraju, symboli narodowych oraz wypracowanie postaw patriotycznych związanych z kultywowaniem świąt narodowych;

2) świątecznym: „Na pomoc Mikołajowi”, mającym na celu zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami związanymi z obchodzeniem świąt, uświadomienie że święta to nie tylko czas prezentów, ale przede wszystkim czas dawania, czas dla rodziny.

Oprócz zbiórek spotkaliśmy się także na spotkaniu świątecznym, a w czasie ferii chłopcy mieli okazję wziąć udział w harcerskim ognisku a dziewczynki spotkały się na lodowisku. W dniach 5-7 luty 2016 odbył się biwak w Dąbroszynie pod nazwą „Na pomoc Pani Klarze”, którego celem było wprowadzenie zuchów w świat sztuki i muzyki. Dla niektórych była to okazja do pierwszego samodzielnego wyjazdu, nauki zaradności i samodzielności.

Aktualnie skupiamy się na przygotowaniach do Festiwalu Piosenki Harcerskiej który odbędzie się w Skwierzynie w dniach 4-6 marca 2016 roku. Zachęcamy wszystkie zuchy do wzięcia udziału w wyjazdu. A nowe osoby chętne do rozpoczęcia zuchowej przygody zapraszamy na zbiórki. Informacje u wychowawcy klasy 1b w gab. 302 (Mała Szkoła).