Miesięczne archiwum: Październik 2018

Wyjście klasy 7a do Centrum Rozrywki Parku Trampolin Fun Jump
w Gorzowie Wlkp.

W dniu 25.10.2018r. po czwartej  godzinie lekcyjnej udaliśmy się pieszo  całą klasą  do Centrum Rozrywki Parku Trampolin Fun Jump w Gorzowie Wlkp. przy ul. Targowa 11a.  Celem  wyjścia było zapoznanie młodzieży z zawodem instruktora nowoczesnych form gimnastycznych, integracja klasy 7a oraz aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wizyty w Fun Jump.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjścia klasowego, całą drogę śpiewaliśmy i wszyscy byli uśmiechnięci. Cały Fun Jump był tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji a na miejscu  czekał na nas Pan instruktor, który opowiedział o swojej  pracy. Przedstawił również jakie są możliwości korzystania z trampolin, basenu gąbkowych kostek, koszykówki oraz ślizgów.

Na koniec uczniowie mieli niesamowitą radość jak wspólnie w basenie gąbkowych kostek zrobiliśmy zabawę „bitwa na kostki” a największą atrakcja i radością było jak mogli zakopać wychowawcę J i musze przyznać że chyba mnie polubili tak jak ja ich bo wspólnie mnie odkopali J Z całego wyjścia mamy bardzo dużo zwariowanych zdjęć co świadczy że zabawa była niesamowita i integracja klasy była na wysokim poziomie( wszyscy wspólnie się bawiliśmy i spędzaliśmy aktywnie czas J

W miłej atmosferze wszyscy uczniowie udali się  do domu, gdyż w tym dniu nie było już zajęć.

                                                                               Wychowawca 7a
Kamila  Trzosek-Bojarska

Wizyta klasy 7a w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Celem tej wizyty było zapoznanie młodzieży z zawodem sędziego, przybliżenie zagadnień dotyczących ich praw, obowiązków oraz odpowiedzialności karnej i sankcji, związanych z nieprzestrzeganiem obowiązujących norm prawnych. Uczniowie byli zachwyceni, gdyż spotkanie i wykład prowadził sam Prezes Sągu Okręgowego Jarosław Dudzicz, który posiada niesamowitą wiedzę oraz wykształcenie pedagogiczne, a samo spotkanie odbywało się na sali rozpraw sądowych.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani pracą w sądzie, z zaciekawieniem zadawali Panu Prezesowi mnóstwo pytań. Zostali zapoznani z zawodami wykonywanymi w sądzie, a mianowicie: sędziego, prokuratora, adwokata, protokolanta sądowego i policji sądowej.

Na koniec uczniowie mieli trochę zabawy, gdyż mogli wczuć się w rolę sędziego zakładając togę i zasiadając na sali rozpraw w odpowiednim miejscu. Klasa była bardzo zadowolona z tej wizyty i dostaliśmy zaproszenie na wiosnę do przygotowania się i przeprowadzenia inscenizacji prawdziwej rozprawy sądowej z podziałem na rolę i chętnie chcemy skorzystać z zaproszenia.

W miłej atmosferze wszyscy wróciliśmy na ostatnia lekcję w tym dniu.

                                                                               Wychowawca 7a

                                                                           Kamila Trzosek-Bojarska

 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z harmonogramem dnia 24 października 2018 r. w SP 10 przeprowadzono wybory do rady SU, Rzecznika Praw Ucznia oraz nazwę dębu szkolnego. Wybory odbyły się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Klasy IV – VIII wytypowały swoich kandydatów, łącznie z klas 4-8 zgłoszono 21 uczniów.

Natomiast wśród nauczycieli do funkcji Rzecznika kandydowali nauczyciele:

p. Bożena Gajewska
p.Tomasz Chudzik.

Przez dwa tygodnie uczniowie prowadzili kampanię wyborczą: plakatową. Dzień przed wyborami obowiązywała w szkole cisza wyborcza.

Do komisji wyborczej powołani zostali uczniowie:

Oliwia Ostrowska – klasa VII c
Bartosz Dowhan – klasa VII c
Natalia Kaźmierska – klasa VII c

Salę , w której przeprowadzono wybory przygotowała w sposób praktyczny, a zrazem uroczysty (flagi państwowe) – pani Agnieszka Jędrzejczak. Karty wyborcze oraz listy osób uprawnionych do głosowania dostarczyła Hanna Słodowska

Wybory przeprowadzono zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem (p. H. Słodowska), czyli od 1 do 7 godziny lekcyjnej.

Po otwarciu urny i podliczeniu głosów sporządzono stosowny protokół , który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. Wyniki przedstawiono społeczności szkolnej w czwartek na gazetce SU oraz przez szkolny radiowęzeł.

Ostatecznie, wydano 355 kart do głosowania, oddano 352 ważne głosy i 3 głosy były nieważne. W skład Rady SU weszli uczniowie:

1. Zuzanna Stefanowicz
2. Artur Jagiełło
3. Katarzyna Nowak
4. Maja Pussty
5. Nadia Chrostek
6. Oliwia Rejch
7. Lena Chrostek
8. Jan Kowalczyk
9. Kornelia Bortnowska

Pozostałym uczniom zaproponowano udział w działaniach podejmowanych na rzecz szkoły przez społeczność szkolną.

Rzecznikiem praw ucznia wybrano pana Tomasza Chudzika, nauczyciela języka angielskiego. Natomiast szkolny dąb otrzyma nazwę „Wartuś” – zgodnie z wyborem dokonanym przez uczniów.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy, życzymy owocnej pracy.

opracowała: Hanna Słodowska

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO POZNANIA

Dnia 18 października 2018 r. wyróżnieni uczniowie z klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych wybrali  się na wyjątkową wycieczką do stolicy Wielkopolski. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości poznawali historię Polski i postawy patriotyczne Polaków związane głównie z walkami niepodległościowymi. (…)

Więcej informacji znajdziesz w zakładce NASZE PROJEKTY…

Agnieszka Żelazna