Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Bezpiecznie na ferie

Dnia 11 stycznia 2019 roku, tuż przed feriami zimowymi, wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej spotkały się na sali gimnastycznej w małej szkole. Powodem tego spotkania było podsumowanie pracy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego oraz wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań podczas zbliżającego się zimowego wypoczynku.

Gościem zaproszonym na to spotkanie był sierżant sztabowy pan Paweł Jewsiewicki ,
znany już wszystkim dzieciom dzielnicowy Zawarcia. To on przestrzegał uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nich podczas ferii. Pan policjant poruszył temat bezpieczeństwa na drodze, podwórku i w domu. Mówił o zagrożeniach wynikających z zabaw na śniegu i lodzie. Nawiązał również, w związku z nadchodzącym Dniem Babci i Dziadka, do częstej metody okradania osób starszych metodą na wnuczka. Dzieci słuchały wszystkiego z dużą uwagą i przyrzekły, że będą zasad bezpieczeństwa przestrzegać.

Bardzo ważnym punktem spotkania było uhonorowanie laureatów konkursów pozaszkolnych. Drobnymi upominkami obdarowała dzieci pani wicedyrektor Beata Rasch, życząc im równocześnie kolejnych sukcesów na niwie konkursowej. Nagrody otrzymali uczniowie klasy IIA: Amelia Maćkowska, Emilia Jakubaszkoi Patryk Bykowski – wyróżnieni w miejskim konkursie ,,Legendy gorzowskie widziane oczami dziecka” oraz Zuzanna Rutkowska – uczennica klasy IC, laureatka II miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Podczas apelu uczniowie mogli oglądać też część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy IC. Dzieci w prosty i przystępny sposób przedstawiały sposoby bezpiecznego spędzania ferii oraz dawały rady dotyczące zabaw na śniegu i lodzie.

Sylwia Głąb

Podsumowanie pierwszego semestru zajęć w świetlicy

Pierwszy semestr za nami, pora więc dokonać podsumowań. W naszej świetlicy przez te pół roku bardzo wiele się działo. Wrzesień upłynął nam na wzajemnym poznawaniu się, wspólnym tworzeniu świetlicowych zasad …

Więcej informacji o zajęciach w świetlicy oraz wiele ciekawych zdjęć znajdziecie w specjalnej zakładce: ŚWIETLICA.

 

Akcja „ Uratuj Życie”- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 W dniu 09.01.2019 roku w SP10 z OI zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach WF oraz religii w klasach IV-VII.  Zajęcia Prowadzone przez wychowawcę klasy 7a na podstawie  certyfikatu ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Podczas zajęć przeszkolono 12 klas tj. IVbi, IVdi, VIb, Vai, VId, VIIa, VIIc, Vb, Ve, Vdi, VIIb, Vd oraz poruszono następujące tematy:

  1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
  2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
  3. Oddech
  4. Pozycja boczna ustalona.
  5. Oddechy ratownicze.
  6. Uciskanie klatki piersiowej.
  7. Łańcuch Przeżycia.

Podsumowanie zajęć to zapamiętywanie Łańcucha Przeżycia oraz zachęcenie do wsparcia akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

         Nie ma nic cenniejszego i ważniejszego niż życie!

                                                                                                          Osoba szkoląca

Kamila Trzosek-Bojarska

Apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Dnia 10 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący osiągnięcia szkolne naszych uczniów z klas IV – VIII w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Apel odbył się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego p.Hannę Słodowską:
– 5 godz. lekcyjna – klasy IV-V
– 6 godz. lekcyjna – klasy VI-VIII.
Podczas apelu spotkaliśmy się z dzielnicowym p.Pawłem Jewsiewickim, który przeprowadził pogadankę na temat: „Bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych”.
Z Wydziału Prewencji Policji otrzymaliśmy plakat, kolorowanki oraz ulotki dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się dzieci podczas zabaw zimowych, które zostały wykorzystane do dekoracji sali gimnastycznej. Natomiast uczniowie poprawnie odpowiadający na zadawane przez pana dzielnicowego pytania w nagrodę otrzymali linijki – odblaski.
Dalszą część apelu przeznaczono na wręczanie nagród, dyplomów oraz słodyczy za udział w konkursach, zawodach sportowych a przede wszystkim uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu.
Podsumowano działania zrealizowane przez uczniów klas IV – VIII w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach konkursu „Klasa z Klasą”. Puchar Dyrektora Szkoły otrzymała klasa IV c. Gratulacje!
Piosenki wykonane przez uczniów klasy IV oraz indywidualnie – Nadię Pawlak i Marię Bonkowską – dodały atrakcyjności całej uroczystości. Co było zasługą p.Dagmary Sobackiej. Dziękujemy!

Na zakończenie głos zabrała p. wicedyrektor Beata Rasch i życzyła wszystkim bezpiecznych ferii zimowych oraz sukcesów w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

opracowała: Hanna Słodowska

JASEŁKA INACZEJ – IMPRESJA MUZYCZNO RUCHOWA
„WYTAŃCZMY SOBIE JASEŁKA”

Tradycją naszej szkoły są coroczne przedstawienia bożonarodzeniowe przygotowywane przez uczniów. W tym roku uczniowie klasy 2a i 2b zaprezentowali nietypowe jasełka oparte na ruchu, gestach i tańcach na tle przepięknych podkładów muzycznych. Jedyną postacią mówiącą był narrator, który tekstami biblijnymi zapowiadał kolejne sceny. Układy choreograficzne do poszczególnych scen były wspólną inwencją uczniów i nauczyciela.

Elżbieta Zapotocka