Miesięczne archiwum: Marzec 2021

Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

     Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM powstanie w wyniku połączenia potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 16. Doświadczona kadra pedagogiczna, po otrzymaniu dodatkowego wsparcia, zostanie trenerami szkoły ćwiczeń. Aby realizacja działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej mogła się odbywać w odpowiednich warunkach, zostaną one doposażone zgodnie z obowiązującym Modelem szkoły ćwiczeń. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu powstaną 4 nowoczesne pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna, komputerowa (ICT), przyrodnicza, których infrastruktura pozwoli nie tylko na efektywne prowadzenie zajęć z uczniami, ale także umożliwi prowadzenie lekcji pokazowych w sposób innowacyjny, nie zaburzający procesu edukacyjnego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny przeprowadzi diagnozę potrzeb w 7 szkołach wspieranych w ramach projektu. W oparciu o wyniki badań diagnozujących przeprowadzonych w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
2. Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim,
3. Szkole Podstawowej w kamieniu Wielkim,
4. Szkole Podstawowej w Bobrówku,
5. Szkole Podstawowej w Różankach,
6. Szkole Podstawowej w Ściechowie,
7. Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich
zostanie przygotowany dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej
w Modelu szkoły ćwiczeń. Natomiast przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń będą prowadzić szkolenia kadry pedagogicznej ww. szkół wspieranych z zakresu metod form pracy dydaktycznej. Wsparcie
i doskonalenie realizowane będzie poprzez organizację warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. W ramach realizacji zadań szkoły ćwiczeń zostanie również zorganizowana sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl oraz zostaną przeprowadzone lekcje pokazowe w każdym obszarze (matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano
ze środków unijnych.

„Nie widać mnie, ale wszystko u mnie OK” – to Ogólnopolska Akcja w ramach Tygodnia Uczniowskiego SuperMocy, do której dołączyły klasy 4b, 5a, 6a, 6c, 7b, 7di, 7e, 8c wraz ze swoimi wychowawcami.

Akcja polegała na tym, iż chętni uczniowie mieli na zajęciach z wychowawcą podjąć takie oto wyzwanie – narysować emocje na swojej dłoni, jakie towarzyszą im podczas edukacji zdalnej. Mieli przez to pokazać, co u nich słychać, jak się czują w czasie zdalnego nauczania.

Uczniowie wysyłając swoje emocje na dłoni, opowiadali o tym, dlaczego są smutni, weseli, co im się podoba, nie podoba, co cieszy, a co martwi.

Na zajęciach online były pytania, rozmowy, wyznania o samopoczuciu, a to wszystko w kontekście aktualnej sytuacji pandemicznej. Nastroje różne (jak widać w fotorelacji), choć przewaga pozytywnych i to najważniejsze. Takie rozmowy są potrzebne, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Akcja, która odbyła się w naszej szkole stała się początkiem do rozmów o własnych uczuciach, emocjach, bo wielu młodych ludzi nie radzi sobie z obecną sytuacją, która trwa i trwa, i nie wiadomo kiedy się skończy…

Tekst i foto: Justyna Brzezińska, koordynator akcji

„WIOSNA! CIEPLEJSZY WIEJE WIATR! WIOSNA-ZNÓW NAM UBYŁO LAT…”

Tak brzmią pierwsze słowa piosenki zespołu ( może już nieco zapomnianego?)- Skaldów!

Nam też Wiosna już w sercu gra, a to za sprawą akcji SU- „ubieramy się w kolorach wiosny i pokazujemy się podczas lekcji na Teamsie!”. Tym bardziej, że Pierwszy Dzień Wiosny (który tradycyjnie obchodzimy 21 marca, tym razem wypadł w niedzielę) połączyliśmy po raz pierwszy z Dniem Kolorowej Skarpetki! I ta ostatnia akcja jest godna powiedzeniu kilku słów… . To nie tylko zabawa, ale też okazanie w ten sposób solidarności z osobami cierpiącymi na zespół Downa . Pokazujemy, że świat jest różnorodny, ciekawy i inspirujący . Stąd „wyzwanie” nałożenia różnych skarpetek!

W tej sytuacji wierzymy, że każdemu Wiosna już zawróciła w głowie i to na kolorowo! Bo przecież…

„Śpiewa skowronek nad nami. Drzewa strzeliły pąkami. Wszystko kwitnie wkoło. I ja, i ty”

Zresztą zobaczcie sami! Do czego Was zachęca Wasz Samorząd Uczniowski z opiekunkami, paniami: Zofią i Justyną.

 

“Moja zaczarowana zagroda” czyli klasowy konkurs klasy 2b

Uczniowie klasy 2b biorą udział w ogólnopolskim projekcie LEKTURKI SPOD CHMURKI i właśnie zdobyli zaliczenie kolejnego modułu. W ramach realizacji zadań rozegraliśmy konkurs na najciekawszą ZACZAROWANĄ ZAGRODĘ  w oparciu o czytaną lekturę. Nasza przygoda z pingwinkami rozpoczęła się zaraz po feriach i trwała, aż do końca nauki stacjonarnej. 

W ramach konkursu dzieci przygotowywały w domach, wspólnie z rodzicami, pracę przestrzenną prezentującą wybrany fragment z lektury “Zaczarowana zagroda”.
Z prac przyniesionych oraz wykonanych w szkole zrobiliśmy wystawę, a uczniowie
i nauczyciele przyznawali punkty, głosując na najciekawszą pracę. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę!!!


W ten sposób wyłoniliśmy zwycięzców. Zapraszamy do oglądania, naprawdę warto.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję. Prace były niezwykłe, a każda zupełnie inna, wyjątkowa.

Agnieszka Żelazna

Teatralnie on-line w ramach projektu ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ

Uczniowie klasy 2b wykorzystali ostatnią szansę w marcu na wspólne zajęcia w klasie i uczestniczyli w warsztatach teatralnych z zaproszonym gościem. Wcielali się w role, odgadywali co odgrywają inni, czy też zamieniali kłębek wełny w różne przedmioty. W trakcie różnorodnych zabaw i zadań bawili się znakomicie i uczyli się zarazem. To były wspaniałe chwile. 

Agnieszka Żelazna

DNI PATRONA SZKOŁY w klasach 1-3

Uczniowie klas młodszych widząc co dzieje się dookoła, nie czekali na oficjalny Dzień Patrona Szkoły, który przypada w dniu 24 marca. Szybciej przystąpili do obchodów,  chcąc działać wspólnie i wykonać różne zadania w czasie zajęć stacjonarnych. 

I tak klasy pierwsze miały za zadanie ułożyć portret z puzzli, które najpierw w grupach musieli odszukać, gdyż były ukryte przez nauczyciela w sali.  Następnie wspólnie kolorowali portret naszego patrona. Każda klasa dostała, też zakodowane hasło które musiała odkodować. 

Klasy drugie wykonywały zadanie Relacja z bitwy, którego tekst musiały najpierw odszukać w sali, a następnie spróbować ułożyć w spójną całość.  Było też zadanie na szyfrowanie, czyli Szyfr wojskowy, a także wyjaśnianie znaczenie szeregu nowych słów, ściśle związanych z Tadeuszem Kościuszką. 

Najwięcej humoru, ale i rumoru, przysporzyło w każdej klasie 2 i 3 zadanie na budowanie fortyfikacji. 

Klasy trzecie jako najstarsze miały więcej różnorodnych zadań, a w tym czytanie ze zrozumieniem czy poszukiwanie informacji w różnych źródłach, ale najtrudniejsze
z nich polegało na wykonaniu kalendarium z życia Tadeusza Kościuszki do zamieszczenia na stronie szkoły.

Wszystkie klasy miały za zadanie nauczyć się i wspólnie zaprezentować rymowankę o Tadeuszu Kościuszce.

Oto efekty naszych wspólnych działań. Oglądajcie i podziwiajcie. 

 

Organizator obchodów:
Agnieszka Żelazna

Emilia Kasperska 3c
Prezentacja – kalendarium T. Kościuszko – Zofia Kieliszek
Prezentacja Bartek Pieńczykowski
Tadeusz Kościuszko Natasza Pieńczykowska 3ci

Konkurs recytatorski w klasie 2b

W lutym, w klasie 2b, odbył się klasowy konkurs recytatorski, do którego przystąpili chętni uczniowie z wybranym przez siebie wierszem. Rywalizacja była zaciekła, gdyż najlepsi nagrali swoją recytację i przystąpili do LUBUSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. Nagrania wysłane, czekamy na efekty.

Najlepsi w klasie okazali się: Julia Czerniewska, która zaprezentowała wiersz OKULARY
i Eryk Oszmałek z wierszem SZKLANKA PRZECHWALANKA.

Wyróżnienia otrzymały: Agnieszka Koprowska i Jagoda Idzior. 

Agnieszka Żelazna

Agnieszka Żelazna

Świat pszczół,

We wtorek 16 marca, uczniowie klasy 2b prowadzili poszukiwania wiosny i zaczęli gromadzić informacje na ten temat w swoich lapbookach. Jednym z zagadnień, które poruszyli był świat pszczół, które bliżej poznali dzięki spotkaniu z panią Marleną Kowalską w ramach projektu ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ. Tak ciekawie podanych wiadomości o pszczołach jeszcze nie mieliśmy. Znamy teraz sekrety z pierwszej ręki, czyli od pszczelarza.

Agnieszka Żelazna