Archiwum kategorii: Nasze projekty

Nasza szkoła dołączyła do akcji!

I Ty możesz wysłać swojego pączka do Afryki!

Kup pączka na kiermaszu misyjnym w szkole!!!

Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję charytatywną „Wyślij pączka do Afryki” 2017.

Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci,
ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Bracia kapucyni pracują w Afryce już od 30 lat. W tym czasie mi.in. w wielu wioskach zbudowali szkoły oraz wykopali studnie. Na co dzień dokarmiają setki dzieci. Często są oni jedyną pomocą dla nich, bo rodzice odeszli bądź zginęli w trwającej rebelii. Wszyscy misjonarze realizują projekty charytatywne. Fundusze, które zostaną zebrane w akcji „Wyślij pączka do Afryki” za pośrednictwem
Fundacji Kapucyni i Misje sfinansują projekty dla potrzebujących.

W Tłusty Tydzień 21-24 luty 2017 pączkujemy w szkole!
Dołącz i Ty!
Podziel się tym, co lubisz!

Zamiast samemu zajadać się pączkami, możesz podzielić się nimi z głodnymi dziećmi
w Republice Środkowoafrykańskiej.

Od pączków zakupionych na szkolnym kiermaszu misyjnym,
nie rosną brzuchy, ale SERCA!!!

Zespół organizacyjny akcji

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie 355/2016-2017/M

 realizowanym w  szkołach zgodnie z założeniami  „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej
na lata 2016-2020”

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

wytyczne ADM 2015

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

plakatjest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,

Załączniki:

material-informacyjny,        prezentacja-projektu,        regulamin-projektu