GRYWALIZACJA

Dnia 28.09. 2018 r.  odbyła się szkolna grywalizacja matematyczna. Był to konkurs   w ramach realizacji  projektu „Мatematyka wokół nas”, współfinansowanego  przez Fundację mPotęga. Cztery zespoły z klas czwartych – 36 uczniów, musiały wykonać różne zadania na czterech stanowiskach.
Na I stanowisku były: wykreślanka matematyczna, zadania typu prawda i fałsz oraz „Marsjańska Krzyżówka”, dotycząca dodawania.

Na stanowisku II uczniowie rozwiązywali: krzyżówkę z hasłem „Kosmiczny deszcz” opartą na odejmowaniu, były też zadania wielokrotnego wyboru, a także układanie pomysłowego rysunku z figur geometrycznych.

Przy stanowisku III uczniowie wykonywali różnorodne działania: wyniki układali w kolejności rosnącej, rozwiązywali np. zadania logiczne – m.in. łączenie kropek wg podanej reguły, tworzyli kreatywne hasło zachęcające do nauki matematyki.

Przy IV stanowisku musieli znaleźć i odczytać QR kody, następnie połączyć nazwę działania z jego własnościami.

Uczniom bardzo podobała się forma konkursu, byli zaangażowani w wykonywanie poszczególnych zadań i potrafili współpracować. Konkurs podniósł atrakcyjność nauki matematyki.

Wyniki konkursu: I miejsce 58 pkt – klasa IV c

II miejsce 56 pkt – klasa IV bi

III miejsce 51 pkt – klasa IV a

IV miejsce 41 pkt – klasa IV di

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY ZAANGAŻOWANIA I UMIEJĘTNEJ WSPÓŁPRACY W ZESPOŁACH.

Anna Demska