EDUKACJA GLOBALNA

Nasza Szkoła działa w ramach projektu
Ośrodka Rozwoju Edukacji
„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II”
2018-2019,
współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY ZA DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU
„EDUKACJA GLOBALNA. LIDERZY EDUKACJI NA RZECZ ROZWOJU 2016-2017”