EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYTYCZNE GIS, MEN, MZ

Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

SPRAWDŹ WYNIKI SWOICH EGZAMINÓW

https://www.wyniki.edu.pl/login

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Ważna informacja dla rodziców i uczniów klas 7 w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2021/2022 na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zobowiązani będą do wyboru dodatkowo jednego z pięciu przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia lub historia.

Na stronie CKE w zakładce informatory znajdują się informacje dotyczące egzaminu z w/w przedmiotów.   Linki do zapoznania się z materiałem:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_chemia_100.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_fizyka_100.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_geografia_100.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_historia_100.pdf