ERASMUS+

16098_GWS_2019_04

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła od 2000 r. działa na arenie współpracy międzynarodowej poprzez udział w dwustronnej współpracy ze szkołą w Niemczech, europejskich projektach Socrates Comenius i Comenius, a obecnie Erasmus Plus. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wielokrotnie wyjeżdżali do takich krajów jak: Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Grecja, Francja, Hiszpania, Niemcy, oraz Irlandia Północna.

Z wielką radością informujemy Państwa, iż złożony w marcu bieżącego roku przez naszego nauczyciela projekt współpracy zagranicznej szkół zyskał akceptację Komisji Europejskiej w Brukseli i otrzymał grant na jego realizację w wysokości prawie 30 tys euro.

Projekt, który właśnie rozpoczynamy zatytułowany „Let me bloom, let me shine”
(w tłumaczeniu „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi zabłysnąć”) skierowany jest do uczniów i nauczycieli europejskich szkół (z Polski – Szkoły Podstawowej nr 10
w Gorzowie Wlkp., dwóch szkół z Turcji z pięknej nadmorskiej miejscowości Izmir, szkoły z Włoch z Alatrii koło Rzymu oraz szkoły z hiszpańskiego kurortu Malaga). Koordynatorem projektu jest nasza szkoła. Pozostałe szkoły pełnią funkcję partnerów. Językiem komunikacji jest język angielski.

Projekt daje szansę pięciu szkołom na wspólną pracę gdzie poprzez założenie i prowadzenie klasowych ogrodów (każda klasa otrzyma część podwyższonej skrzyni inspektowej, w której będzie uprawiać kwiaty, warzywa, krzewy), działania wokół tematu ogrodu (wywiady z ogrodnikami, słownik pojęć ogrodniczych, budowa domków dla owadów, prezentacje dotyczące warzyw i owoców uprawianych w Polsce, wyjazd na farmę ekologiczną) uczniowie i nauczyciele zwiększą swoją wiedzę i zainteresowanie ogrodnictwem, a poprzez wymianę uczniowską, wyjazdy do zagranicznych szkół, udział w prezentacjach, wycieczkach (do ogrodu botanicznego w Poznaniu, ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, instytutu technologicznego
w Stanowicach) oraz wymianie zagranicznej (do Turcji, Włoch i Hiszpanii) będą kształtować umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim, a także rozszerzą swoje horyzonty na europejskie dziedzictwo kulturowe krajów zaangażowanych w projekt.

Praca na projektem, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami przyczyni się do kształtowania postaw prospołecznych i nawiązania przyjaźni, oraz stworzy płaszczyznę do odniesienia sukcesu każdego dziecka , ucznia naszej szkoły. i każdego naszego nauczyciela.

Projekt zakłada współpracę przez okres dwóch lat od września 2018 r. do sierpnia 2020 r.

W ciągu 2 lat uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wyjadą do wspominanych krajów partnerskich, a w dniach 19-24 lutego 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp. będzie gościć dzieci i nauczycieli z Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zagraniczni uczniowie zamieszkają w domach swoich polskich rówieśników, uczniów naszej szkoły.

Znając Państwa dotychczasowe wielkie zaangażowanie w życie naszej szkoły wierzymy, że i tym razem będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i pomoc
w czasie wizyty zagranicznych gości, oraz przy pracach w naszych klasowych ogrodach (przenoszenie skrzyń, transport ziemi, pielęgnowanie klasowych ogródków).

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie naszego projektu

Z pozdrowieniami
Koordynator Projektu
Katarzyna Klimczak

PREZENTACJA „Let me bloom, let me shine 2018 – 2020”

PREZENTACJA PROJEKTU ERASMUS +