Bezpieczny Internet dla każdego dzieciaka!

DBI 2018 w klasach I – III obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 dzieci z najmłodszych klas naszej szkoły chciały podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Ponieważ temat poważny, to i poważne jego realizacje 😉

Zadania zostały rozdzielone na poszczególne klasy i zaczęła się praca nad nimi. Dzieci z klas I oraz II dyskutowały w klasach o zagrożeniach płynących z Internetu, ustalały, co może być dla nich niebezpieczne, oglądały filmy edukacyjne dotyczące prawidłowych postaw wobec cyberprzestrzeni. Wykonywały prace plastyczne przedstawiające sposoby bezpiecznego korzystania z sieci. Ich dzieła niedługo będzie można zobaczyć na gazetce w małej szkole, która jest efektem podjętych przez nie starań.

Nieco poważniejsze zadania wykonywali uczniowie klas III. Pracowały według scenariuszy przygotowanych przez twórców strony SaferInternet, dzięki których mogły dostrzec niebezpieczeństwa płynące z korzystania z sieci. Dyskusjom i burzom mózgów na temat różnych rozwiązań nie było końca! Następnie trzecioklasiści mogli się sprawdzić podczas wykonywania misji online na stronie www.sieciaki.pl – jedne dotyczyły prywatności w sieci, inne hejtu czy spotkań z nieznajomymi oraz plotek czy zakupów przez Internet. Na zakończenie uczniowie wykonywali plakaty na temat bezpieczeństwa w sieci, które w postaci gazetki pojawią się niedługo na jednej z galerii w dużej szkole. W akcję włączyły się też wychowawczynie z naszej szkolnej świetlicy, które utrwalały, dyskutowały, wyjaśniały…

Wszystkie dzieci po wykonaniu zadań stwierdziły zgodnie, że wiedza na temat zachowania ostrożności podczas korzystania z Internetu jest już przez nie przyswojona i będą z niej korzystać na co dzień;-)

By dać im do tego sposobność, wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej zostały zgłoszone do Inicjatywy DBI i po otrzymaniu dodatkowych materiałów edukacyjnych będą mogły pokazać, czego się nauczyły!

Wychowawcy klas I – III oraz świetlicy