Nasza szkoła bierze udział w Projekcie 355/2016-2017/M

 realizowanym w  szkołach zgodnie z założeniami  „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej
na lata 2016-2020”

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

wytyczne ADM 2015