Wizyta klasy 7a w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Celem tej wizyty było zapoznanie młodzieży z zawodem sędziego, przybliżenie zagadnień dotyczących ich praw, obowiązków oraz odpowiedzialności karnej i sankcji, związanych z nieprzestrzeganiem obowiązujących norm prawnych. Uczniowie byli zachwyceni, gdyż spotkanie i wykład prowadził sam Prezes Sągu Okręgowego Jarosław Dudzicz, który posiada niesamowitą wiedzę oraz wykształcenie pedagogiczne, a samo spotkanie odbywało się na sali rozpraw sądowych.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani pracą w sądzie, z zaciekawieniem zadawali Panu Prezesowi mnóstwo pytań. Zostali zapoznani z zawodami wykonywanymi w sądzie, a mianowicie: sędziego, prokuratora, adwokata, protokolanta sądowego i policji sądowej.

Na koniec uczniowie mieli trochę zabawy, gdyż mogli wczuć się w rolę sędziego zakładając togę i zasiadając na sali rozpraw w odpowiednim miejscu. Klasa była bardzo zadowolona z tej wizyty i dostaliśmy zaproszenie na wiosnę do przygotowania się i przeprowadzenia inscenizacji prawdziwej rozprawy sądowej z podziałem na rolę i chętnie chcemy skorzystać z zaproszenia.

W miłej atmosferze wszyscy wróciliśmy na ostatnia lekcję w tym dniu.

                                                                               Wychowawca 7a

                                                                           Kamila Trzosek-Bojarska