„Andrzejki” w SP 10

Zabawa Andrzejkowa w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tadeusza Kościuszki

z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. a dzień wcześniej w klasach czwartych, w godzinach od 16.000 do 18.30, w holu szkolnym.

Uczniowie naszej szkoły chętnie i ładnie się bawili, uczestniczyli w przygotowanych przez daną klasę wróżbach andrzejkowych, które wcześniej zostały wylosowane na lekcji wychowawczej.

Ponadto wybrani uczniowie przebrali się za wróżki lub wróżbitów, by przeprowadzić między innymi następujące wróżby: z kośćmi do gry, koło fortuny z butelką, serca z imionami lub zawodami, ze szpilek, czy też tradycyjną z … butami., za co zostali nagrodzeni … słodką niespodzianką.

Podczas zabawy panowała miła atmosfera, a nasi uczniowie pokazali, że potrafią kulturalnie się zachować i bawić. Za stronę muzyczną odpowiadał pan Tomek Chudzik z uczniem Bartkiem Dowhanem.

Zabawa Andrzejkowa zakończyła się zgodnie z planem. Wszyscy nauczyciele dyżurowali do momentu opuszczenia szkoły przez uczniów.

sporządziła: Z.Pytlak-Piątek