TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie. Jest to: KONKURS
NA SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY I/ LUB SCENARIUSZ ZGRYWALIZOWANYCH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z ZAKRESU PROBLEMATYKI EDUKACJI GLOBALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Celem konkursu Edukacja globalna – Przyszłość świata zależy od nas!
jest upowszechnienie edukacji globalnej, w tym wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju w szkołach, zgodnie z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w podejmowaniu inicjatyw
i realizowaniu przedsięwzięć w Tygodniu Edukacji Globalnej. Do włączenia się szkół w obchody tegorocznej 19.edycji Europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, zaplanowanego na 18-26 listopada, zachęcała Minister Edukacji Narodowej.

Konkursowy projekt edukacyjny realizowały klasy 4 – 7 z wychowawcami:

– 4d (Marzena Radzińska),

– 4f (Agnieszka Żelazna),

– 5a (Tomasz Chudzik),

– 5b (Jolanta Ciuksza),

– 6b (Anna Kieler),

– 6c (Anna Milas),

– 7c (Agnieszka Jędrzejczak).

Uczniowie uczestnicząc w projekcie wzięli między innymi udział w grywalizacji
pod hasłem – Woda i my

W ramach TEG w wielu klasach, na wszystkich poziomach realizowane były tematy
z edukacji globalnej dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju:

CEL 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

CEL 6 – Czysta woda i warunki sanitarne.

W klasach młodszych dzieci poznawały opowiadania pt.: „Ogród Mirembe”
oraz „Milla i woda”. Z
bierały informacje o wodzie, oglądały filmy edukacyjne. Zastanawiały się, skąd się bierze woda w naszych kranach, w jaki sposób
ją wykorzystujemy, czy woda jest niezbędna do życia. Poznawały miejsca, w których wody brakuje.

Podsumowując cykl zajęć o wodzie wykonaliśmy plakaty, projektowaliśmy znaczki zachęcające do oszczędzania wody, graliśmy w gry, rozmawialiśmy, oglądaliśmy filmy z zakresu edukacji globalnej.

Za zaangażowanie w TEG oprócz w/w wychowawcom dziękuję paniom:
Elżbiecie Maculewicz i Angelice Kornaś.

Agnieszka Żelazna