PLAN PRACY SZKOŁY – WAŻNE TERMINY

PLAN PRACY
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Data obowiązywania: od 01 września 2020 r.

  1. Organizacja roku szkolnego.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

I semestr roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 – 29.01.2021 (20 tygodni)

II semestr roku szkolnego 2020/2021

01.02.2021 – 25.06.2021 (21 tygodni)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

Ferie zimowe

15.02 – 28.02.2021

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04 – 06.04.2021

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27.05.2021

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego

01.06.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

25.06.2021 r.

Ferie letnie

26.06 – 31.08.2021

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami

07.09.2020 r.

08.09.2020 r.

Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

12.10.2020 r.

Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

14.12.2020 r. informacja

o zagrożeniach oceną niedostateczną

Zebrania z rodzicami

01.02.2020 r. – informacja o śródrocznych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

Konsultacje z rodzicami/Dzień Otwartych Drzwi

15.03.2021 r.

Zebranie z rodzicami

17.05.2021 r. informacja

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, tym o grożących niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz o grożącej klasyfikacyjnej ocenie nagannej
zachowania.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

25.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty

26.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty

27.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty