PLAN PRACY SZKOŁY – WAŻNE TERMINY

PLAN PRACY
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Data obowiązywania: od 01 września 2021 r.

Organizacja roku szkolnego.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r.

I semestr roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 – 04.02.2022 (19 tygodni)

II semestr roku szkolnego 2021/2022

07.02.2022 – 24.06.2022 (19 tygodni)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021

Ferie zimowe

17.01.2022 – 30.01.2022

Rekolekcje wielkopostne

kwiecień 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04. 2022 – 19.04.2022

Egzamin ósmoklasisty

24 – 26.05.2022

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego

01.06.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022 r.

Ferie letnie

25.06.2022 – 31.08.2022

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami

06.09.2021 r.

07.09.2021 r.

Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

11.10.2021 r.

Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

13.12.2021 r.

Zebrania z rodzicami

07.02.2022 r.

Konsultacje z rodzicami/Dzień Otwartych Drzwi

15.03.2022 r.

Zebranie z rodzicami

23.05.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych*

24 maja 2022 r. (wtorek)
25 maja 2022 r. (środa)
26 maja 2022 r. (czwartek)

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Egzamin ósmoklasisty
12 listopada 2021 r.
(piątek)
Piątek po Święcie Niepodległości
22 grudnia 2021 r. Świąteczne spotkania klasowe
2 maja 2022  r.
(poniedziałek)
Dzień do odrobienia w sobotę 23 kwietnia 2022
17 czerwca 2022 r.
(piątek)
Piątek po Bożym Ciele
23 czerwca 2022 r. Wycieczki, wyjścia klasowe

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego