PLAN PRACY SZKOŁY – WAŻNE TERMINY

PLAN PRACY
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Data obowiązywania: od 03 września 2019 r.

    Organizacja roku szkolnego.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

I semestr roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 – 17.01.2020 (19 tygodni)

II semestr roku szkolnego 2019/2020

20.01.2020 – 26.06.2020 (19 tygodni)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019

Ferie zimowe

27.01 – 07.02.2020

Rekolekcje wielkopostne

4,5,6 marca 2020 r.
(środa, czwartek, piątek).

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04 – 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

16,17,18.06.2020

Wycieczki szkolne

11.05 – 22.05.2020

Dzień Sportu Szkolnego

17.06.2020

Festyn Rodzinny

06.06.2020 (sobota)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

26.06.2020

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami

05.09.2019 r. – klasy I

16.09.2019 r. – klasy II-VIII

Zebrania z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

21.10.2019 r.

Zebrania z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi

16.12.2019 r. informacja

o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Zebrania z rodzicami

23.01.2020 r.

Zebrania z rodzicami /Dzień Otwartych Drzwi

09.03.2020 r. (spotkanie z rodzicami klas VIII)

Zebranie z rodzicami

04.05.2020 r. informacja

o zagrożeniach oceną niedostateczną

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

16.06.2020 r. – egzaminy ósmoklasisty

17.06.2020 r. – egzaminy ósmoklasisty

18.06.2020 r. – egzaminy ósmoklasisty

Dni, w których ulega zmianie organizacja pracy

Dzień przedświąteczny (spotkania wigilijne, wycieczki).

Festyn Rodzinny

20.12.2019 r.

06.06.2020 r.

(odpracowujemy dzień 12.06.2020 r.)