Rada Rodziców

KONTO : RADA RODZICÓW SP NR 10

BANK : PKO S.A.

NUMER : 69 1240 6494 1111 0010 9490 2463