REKRUTACJA

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

Informujemy wszystkich rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, że spotkanie organizacyjne z rodzicami dobędzie się pod koniec sierpnia. To kiedy i w jakiej formie zostanie zorganizowane, zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
UCZNIÓW
KLASY PIERWSZEJ

Zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych odbywają się w małym budynku szkoły w systemie zmianowym.

W siatkę obowiązujących zajęć edukacji wczesnoszkolnej (22 godziny) wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 1 godzina edukacji informatycznej i 2 godziny religii.

Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.

W roku szkolnym 2020/ 2021 nie obowiązują mundurki szkolne. Informacje o stroju szkolnym i stroju galowym przekazane zostaną na spotkaniu z rodzicami.

Świetlica szkolna funkcjonuje w zależności od planu lekcji .

Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem ( deklaracje wypełnienia rodzic, pobierając je od wychowawcy świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole.

Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: biała koszulka, granatowe ( czarne) spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej. Strój należy włożyć do worka.

Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.

Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela

Na terenie placówki ( w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, psycholog, logopeda i pedagog szkolny.

W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do pierwszego logowania należy podać wychowawcy swój adres e-mailowy.


INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszanowanie podręczników. Zniszczony podręcznik należy odkupić. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.
Rodzice samodzielnie zakupują podręcznik do religii ” Poznaję Boży świat” Kasa 1 – Ks. dr K. Mielnicki E. Kondrak wyd. Jedność.

LISTA PODSTAWOWYCH PRZYBORÓW SZKOLNYCH

  • w piórniku: 2 ołówki B, klej w sztyfcie, gumka, nożyczki, temperówka z pojemnikiem, kredki ołówkowe (miękkie), linijka.

  • w plecaku: 2 zeszyty 16 kartkowe – (1 w kratkę i 1 w linie), 1 grubszy zeszyt ” ważnych spraw”, teczka rysunkowa, pastele olejne (kredki).

Pozostała część wyprawki ucznia – do uzgodnienia na spotkaniu z wychowawcą (początek września).

PROSZĘ PODPISAĆ WSZYSTKIE PRZYBORY I ĆWICZENIA


 

Moje dziecko w I klasie
Krótki poradnik dla Rodziców pierwszoklasistów
Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i równocześnie trudnym momentem nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was samych. Nowe miejsce, nowa nauczycielka, nowi koledzy i koleżanki, nowe wymagania i zasady panujące w klasie mogą stanowić dla pierwszoklasisty źródło stresu, a dla Państwa podstawę niepewności co do tego, jak dziecko sobie poradzi w nowym środowisku i z jakim skutkiem podejmie nową rolę – rolę ucznia.

1. Niezwykle ważne jest pozytywne nastawianie dziecka do szkoły: warto podczas rozmów z dzieckiem przedstawiać mu szkołę jako miejsce dające możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek, wspólnej zabawy, ciekawych przygód i zdobycia zupełnie nowych umiejętności Zdarza się, że rodzice chcąc przygotować dziecko do zasad panujących w szkole koncentrują się na tym, czego nie wolno robić: „ w szkole, gdy będziesz niegrzeczny Pani Cię ukarze”, „nauczyciele nie lubią płaczliwych i marudnych dzieci” itp. takie zachowanie może doprowadzić do lęku przed szkołą!

2. Istotnym jest również to , aby dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne i odpowiedzialne. Ważne jest, aby siedmiolatek nie był wyręczany w czynnościach, z którymi sam sobie potrafi dać radę ( posprzątanie pokoju, zatemperowanie ołówka, pakowanie czy niesienie własnego tornistra). Wspierajcie samodzielność swojego dziecka. Umiejętność samodzielnego stawienia czoła szkolnym obowiązkom będzie dla dziecka źródłem dumy i pozytywnej samooceny!

3. Zaplanujcie poranek tak, aby nie przyprowadzać dziecka do szkoły na ostatnią chwilę – poranny pośpiech czy ponaglanie mogą wywołać u malucha stres i nadmierne pobudzenie.

4. Pożegnajcie się z dzieckiem czule i serdecznie, ale w miarę możliwości krótko.

5. Ważne by przy pożegnaniu powiedzieć dziecku, kiedy i przez kogo zostanie odebrane.

6. Należy uświadomić dziecku, że ma prawo czegoś nie wiedzieć, nie rozumieć i że w takich sytuacjach należy śmiało zgłosić się po pomoc do wychowawczyni czy innego nauczyciela – wszyscy uczniowie są tutaj bowiem po to, aby się uczuć i stopniowo dowiadywać nowych rzeczy.

7. Na każdym kroku okazujcie dziecku swoje wsparcie i zainteresowanie tym, jak spędziło czas w szkole – „Co robiłeś?”; „Z kim się bawiłeś na przerwie”; „Jak ma na imię Twój kolega/koleżanka?”; „Czy byliście na boisku?” etc.

8. Traktujcie wychowawcę, jako sprzymierzeńca w trosce o dobro Waszego dziecka – spędza z nimi bowiem wiele czasu, dzięki czemu ma szansę dobrze poznać jego potrzeby, mocne i słabsze strony i tym samym stać się źródłem cennych informacji.

9. Stwórzcie dziecku w domu kącik do nauki – biurko, wygodne krzesełko, dobre oświetlenie – komfortowe warunki do pracy sprawiają, że dziecko chętniej ją wykona.

10. Nie bagatelizujcie problemów dziecka, nawet jeśli wydają się błahe, poinformujcie o tym wychowawcę.

Informacje klasa 1 2020-2021