SPRAWY BIEŻĄCE

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki:

1. klasy 8 – 8 czerwca: 8a- 8.00 do 9.30
8b – 9.30 – 11.00
8c – 11.00 – 12.30
2. klasy 6 – 9 czerwca: 6a – 8.00-9.00
6b – 9.00 – 10.00
6c – 10.00 – 11.00
6d – 11.00 – 12.00
6e – 12.00 – 13.00
3. klasy 5 – 10 czerwca 5a – 8.00- 9.00
5b – 9.00 – 10.00
5c – 10.00 – 11.00
5d – 11.00 – 12.00
4. klasy 7  – 19 czerwca od.8.00 do 13.00 do gab. 202 ( bez podziału godzin
5. klasy 4 – 22 czerwca: 4a – godz. 9.00 – 10.00; 4b – 10.00- 11.00)

Przypominamy, że w godzinach popołudniowych istnieje możliwość pozostawienia spakowanych i opisanych książek
( imię i nazwisko ucznia)
w wiatrołapie szkoły, do godz. 19.00.
Klasy 1-3 bez zmian ( książki zbierają wychowawcy klas
i przekazują do biblioteki)

Zapraszamy!


Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  obowiązująca na terenie
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wlkp.
w okresie organizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych,
zajęć dydaktycznych w klasach I – III,
konsultacji nauczycielskich oraz zajęć rewalidacyjnych
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

SP 10 Procedura bezpieczeństwa w czasie zajęć – Covid 19
SP10 Załącznik nr 3, biblioteka,
SP 10 Załącznik nr 2, dezynfekcja
SP 10 załącznik nr 1, oświadczenie rodzica (1)

………………………………………………………………………………………………………………………..

 GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI   SP 10 
   podczas kształcenia na odległość za pomocą np. dziennika Librus,
   komunikatora Microsoft Teams,  innych komunikatorów,  poczty e-mail i innych form      

Terminy konsultacji

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Do 24 maja 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
źródło:

 

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku
pismo_przewodnie_akcja_zima
_DRUK_ulotka_210x210mm_FERIE


Informacja dotycząca gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

GABINETY STOMATOLOGICZNE


ZARZĄDZENIE nr 14/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie parkowania na terenie Szkoły Podstawowej na 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

zarządzenie

Regulamin korzystania z miejsca dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10


BEZPIECZNA SZKOŁA

 

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa_maj_2019_sp10

zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow (1)