SPRAWY BIEŻĄCE

INFORMACJE DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. T. KOŚCIUSZKI
W GORZOWIE WLKP.
OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wielkopolskim wprowadza się następujące zmiany:
§ 44 punkt 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
§ 44.
2. Do obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
14. przestrzeganie następujących zasad dotyczących ubioru szkolnego i wyglądu:
– codzienny strój szkolny powinien być schludny, czysty, estetyczny, odpowiedni
do pory roku, stonowany kolorystycznie;
– niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia i jego rówieśników, np. biżuteria, długość paznokci;
– stosowny – bez obraźliwych i wulgarnych motywów oraz napisów, także w językach obcych; nie może odsłaniać dekoltu, brzucha, pleców; spódnica i krótkie spodnie powinny sięgać nie wyżej niż do połowy uda (strój zakrywający tułów i uda);
– obuwie: niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu; niskie obcasy;
– strój galowy: dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica, granatowe lub czarne spodnie (wykluczone: spodnie dresowe i jeansy), biała bluzka (nie T-shirt), czarny lub granatowy sweter rozpinany lub marynarka, cieliste lub białe rajstopy lub skarpetki/podkolanówki (I-III); cieliste lub czarne rajstopy (IV-VIII);
chłopcy – granatowe lub czarne spodnie (wykluczone: spodnie dresowe i jeansy), biała koszula z wykładanym kołnierzykiem (nie T-shirt); czarny lub granatowy sweter rozpinany lub marynarka;
– włosy – czyste, niepofarbowane, niezasłaniające twarzy;
– paznokcie – krótkie, niepomalowane; ewentualnie dopuszcza się kolor cielisty;
– twarz – bez makijażu.


ZARZĄDZENIE NR 18
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. T. KOŚCIUSZKI  W GORZOWIE WLKP.
W SPRAWIE ZNIESIENIA OBOWIĄZKU
NOSZENIA JEDNOLITEGO STROJU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

Zarządzenie nr 18 Dyrektora SP 10

 


Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  obowiązująca na terenie
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wlkp.
w okresie organizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych,
zajęć dydaktycznych w klasach I – III,
konsultacji nauczycielskich oraz zajęć rewalidacyjnych
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

SP 10 Procedura bezpieczeństwa w czasie zajęć – Covid 19
SP10 Załącznik nr 3, biblioteka,
SP 10 Załącznik nr 2, dezynfekcja
SP 10 załącznik nr 1, oświadczenie rodzica (1)

………………………………………………………………………………………………………………………..

 GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI   SP 10 
   podczas kształcenia na odległość za pomocą np. dziennika Librus,
   komunikatora Microsoft Teams,  innych komunikatorów,  poczty e-mail i innych form      

Terminy konsultacji

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Do 24 maja 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
źródło:

 

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku
pismo_przewodnie_akcja_zima
_DRUK_ulotka_210x210mm_FERIE


Informacja dotycząca gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

GABINETY STOMATOLOGICZNE


ZARZĄDZENIE nr 14/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie parkowania na terenie Szkoły Podstawowej na 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

zarządzenie

Regulamin korzystania z miejsca dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10


BEZPIECZNA SZKOŁA

 

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa_maj_2019_sp10

zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow (1)