SPRAWY BIEŻĄCE

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Informujemy, że od wtorku 13.11.2018 r. do piątku 16.11.2018 r. w sekretariacie szkoły będą zbierane faktury przedstawiające wydatki kwalifikowane  na stypendia szkolne. Faktury przyjmowane będą za okres od 01.07 do 30.10.2018 r. Faktury za Internet tylko za wrzesień i październik. Faktury  wystawione w listopadzie  nie będą na tą chwilę przyjmowane.

Piątek 9.11.2018 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Świetlica czynna od godziny 8.00 do 15.00.
W tym dniu odbywają się apele podsumowujące
„Tydzień dla Niepodległęj”.
Obecność dzieci z wychowawcami.
Obowiązuje strój galowy i kotylion. 

Obiad będzie wydawany:
klasy 5 -8 od 11.15 do 11.30 (po apelu)
klasy 1-4 od 11.30 do 12.00 (na obiad przyjdą z małej świetlicy).

 

Dzień 12.11.2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym.
Szkoła w tym dniu nie pracuje.

 

Dzień 13.11.2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica czynna jest od godziny 8.00 do 15.00.
Obiady nie będą wydawane.

UWAGA!

Zmianie uległ termin listopadowego zabrania z rodzicami.
Nowy termin 19.11.2018 r.