STOŁÓWKA

UWAGA !!!

DNIA 25.10.2018 R.(CZWARTEK)
OBIADY WYDAWANE BĘDĄ W GODZINACH:

1100-1230

Opłata za obiady

OPŁATY ZA OBIADY ZA  LISTOPAD 2018 R.

Opłata za listopad wynosi 72,00zł (18 dni żywieniowych x 4zł)
Wpłat proszę dokonywać do 27-go października 2018r. przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

OPŁATY ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2018 R.

Opłata za październik wynosi 92 zł.
Wpłat proszę dokonywać do 27-go września 2018r.,  przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10