STOŁÓWKA

 Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA  WRZESIEŃ 2019 R.

64,00zł (16 dni  żywieniowych x 4zł)
Wpłat proszę dokonywać do 5 września 2019 r. i okazać potwierdzenie przelewu intendentowi.
Przelewem na konto szkoły 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 


OPŁATY ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2019 R.

Szanowni rodzice przed dokonaniem wpłaty za obiady na miesiąc czerwiec 2019r. proszę o wcześniejsze uzgodnienie kwoty przelewu za posiłki z intendentem szkoły. Wpłat dokonujemy przelewem najpóźniej do dnia 5 czerwca 2019r. ( wydłużony termin ze względu na ostatni miesiąc rozliczeniowy wg regulaminu stołówki szkolnej § 4 pkt.1).

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10