STOŁÓWKA

JADŁOSPIS
JADŁOSPIS 

Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R.

105,60zł (22dni żywieniowe x 4.8zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-września 2020 r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R.

                                    86,40 zł (18 dni żywieniowych x 4.8 zł)

       Zapisy na obiady będą odbywać się w dniach 1-4 września telefonicznie pod nr telefonu: 722360624 lub u intendenta w godzinach 8:45 do 12:45. Proszę zachować zasady reżimu sanitarnego ( maseczka, dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu 1,5 m). W biurze intendenta może przebywać tylko jedna osoba. Proszę o przyniesienie ze sobą potwierdzenia wpłaty za obiady.

                 Wpłaty za obiady  proszę dokonywać do 4 września 2020 r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni rok szkolny 2019/2020.

              Żywienie dzieci zaczynamy od 07.09.2020 r.

       Organizacja żywienia będzie odbywała się w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego i zostanie  dostosowana do wytycznych MEN,GIS i MEN.

                                                                                                 Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10