STOŁÓWKA

 Opłata za obiady

OGŁOSZENIE

Proszę o wstrzymanie się z opłatami za obiady ze względu na zaistniałą sytuację. O zmianach będę informować.

Intendent: Justyna szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ 2020 R.

72,00zł (18 dni żywieniowych x 4zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-marca 2020r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2020 R.

88 zł ( 22 dni żywieniowych x 4zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-lutego 2020r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc,
za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10