STOŁÓWKA

 Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA LUTY 2020 R.

60 zł (15 dni żywieniowych x 4zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-stycznia 2020r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc,
za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2020 R.

64 zł (16 dni żywieniowych x 4 zł)
Wpłat proszę dokonywać do 27-grudnia 2019r. przelewem na konto szkoły:
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10