STOŁÓWKA

 Opłata za obiady

OPŁATY ZA OBIADY ZA  LUTY 2019 R.

Opłata za luty wynosi 80,00zł (20 dni żywieniowych x 4zł).
Wpłat proszę dokonywać do 27-go stycznia 2019r. przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

OPŁATY ZA OBIADY ZA  STYCZEŃ 2019 R.

Opłata za styczeń wynosi 48,00zł (12 dni żywieniowych x 4zł).
Wpłat proszę dokonywać do 27-go grudnia 2018r. przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10