STOŁÓWKA

JADŁOSPIS

Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021 R.

91,20 zł (19 dni żywieniowych x 4.8zł)

Wpłat proszę dokonywać do 5 września 2021r.

przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię, nazwisko i klasę ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Obiady rozpoczną się z dniem 6 września (poniedziałek). Uiszczona opłata za obiady jest równoznaczna z zapisem dziecka na obiady. W razie pytań proszę dzwonić.

 

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10