STOŁÓWKA

Ogłoszenie

Wszystkie dzieci uczęszczające na obiady w roku szkolnym 2019/2020 mają nadpłaty.

Rodzice/opiekuni prawni dzieci uczęszczających na obiady proszeni są o wypełnienie wniosku i wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się pomiędzy drzwiami wejściowymi szkoły do 19 czerwca br.

wniosek 1
wniosek 2

Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

OGŁOSZENIE

Proszę o wstrzymanie się z opłatami za obiady ze względu na zaistniałą sytuację. O zmianach będę informować.

Intendent: Justyna szmyt-Miśko

Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ 2020 R.

72,00zł (18 dni żywieniowych x 4zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-marca 2020r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10