STOŁÓWKA

JADŁOSPIS

Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2020R.

91,20 zł (19 dni żywieniowych x 4.8zł)
Wpłat proszę dokonywać do 27-października 2020r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R.

105,60zł (22dni żywieniowe x 4.8zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-września 2020 r. przelewem na konto szkoły: 34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

 

              Żywienie dzieci zaczynamy od 07.09.2020 r.

       Organizacja żywienia będzie odbywała się w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego i zostanie  dostosowana do wytycznych MEN,GIS i MEN.

                                                                                                 Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10