STOŁÓWKA

 Opłata za obiady

OPŁATY ZA OBIADY ZA  KWIECIEŃ 2019 R.

Opłata za kwiecień wynosi 60,00 zł (15 dni żywieniowych x 4 zł).
Wpłat proszę dokonywać do 27-go marca 2019r. przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

OPŁATY ZA OBIADY ZA  MARZEC 2019 R.

Opłata za marzec wynosi 84,00 zł (21 dni żywieniowych x 4zł).
Wpłat proszę dokonywać do 27-go lutego 2019r. przelewem na konto szkoły
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459
podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem za poprzedni miesiąc.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN-STOŁÓWKI-SZKOLNEJ-SZKOŁY-PODSTAWOWEJ-NR-10