STYPENDIA SZKOLNE – ZASADY PRZYZNAWANIA NA ROK SZKOLNY 2019 /2020

OD PONIEDZIAŁKU 04.11.2019r. DO CZWARTKU 14.11.2019r.
W SEKRETARIACIE SZKOŁY
OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 14.00 BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ FAKTURY POTRZEBNE DO WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO
ZA OKRES: WRZESIEŃ– PAŹDZIERNIK
(MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO 245,00 ZŁ).

FAKTURY MUSZĄ DOTYCZYĆ WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO REFUNDACJI W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM.

REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Katalog – stypendium szkolne 2019 2020