STYPENDIA SZKOLNE – ZASADY PRZYZNAWANIA NA ROK SZKOLNY 2019 /2020

Informacja dla Rodziców – STYPENDIA

  1. W okresie od 01.06.2020 r. d10.06.2020 r. należy dostarczać faktury. Można je wysłać listownie na adres szkoły lub w podpisanej kopercie wrzucić do czerwonej skrzynki w ganku szkoły. Faktury muszą dotyczyć wydatków kwalifikowanych w regulaminie, który znajduje się poniżej.
  2. Faktury dotyczą wydatków poniesionych od stycznia do czerwca 2020r.
    Miesięczna maksymalna wysokość stypendium to 240 zł.

Oświadczenie – stypendium

Katalog – stypendium szkolne 2019 2020