STYPENDIA SZKOLNE – ZASADY PRZYZNAWANIA NA ROK SZKOLNY 2020 /2021

Informacja dla Rodziców – STYPENDIA

WAŻNE !!!

Od 07 grudnia do 11.12.2020 r. proszę składać faktury za miesiąc listopad i grudzień. Faktury należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, które ma otrzymać stypendium szkolne ,do skrzynki wystawionej przy stołówce szkolnej w budynku dużej szkoły. Faktury nie będą przyjmowane osobiście ze względu na reżim sanitarny.

 


  1. Rodzice, którzy będą chcieli odebrać wniosek na stypendium szkolne w formie papierowej będą mieli taką możliwość od piątku 04.09.2020 r  Wnioski będą wystawione przed drzwiami wejściowymi do szkoły od strony świetlicy szkolnej.
  2. Ze względu na epidemię COVID-19 wnioski osobiście należy składać w wyznaczonym dniu, miejscu i czasie. 
  3. Pierwsza możliwość złożenia wniosku będzie  w poniedziałek 07.09.2020r. od godziny 16.00 do 18.00 w świetlicy szkolnej.
  4. Drugi dzień zbierania wniosków to wtorek 15.09.2020r. od16.00 do 18.00 w świetlicy szkolnej.

Przypominamy że ostateczny termin dostarczenia wniosku z niezbędnymi dokumentami jest 15.09.2020 r.

 

KATALOG STYPENDIA SZKOLNE 2020 2021

Oświadczenie – stypendium
Wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium_szkolnego (3)