BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę

Na chodniku przystań bokiem,

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli,

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie

Mogą przez nią przejść przechodnie.

bezp_droga1Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w zajęciach z cyklu „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie uczestniczyli w mini wykładach i pogadankach na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, których celem było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie różnych zagrożeń z tym związanych. W ramach utrwalenia poznanych informacji uczniowie wykonali papierowe sygnalizatory świetlne oraz prace plastyczne nawiązujące do omawianego zagadnienia.