Pasowanie – ważna sprawa!

Przychodzi w szkole taki dzień, że każde dziecko z klasy pierwszej dorasta do bycia uczniem.  W naszej szkole ten dzień obchodziliśmy 8 listopada 😉 Okazja do ślubowania była podwójna, bo związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego pasowanie odbyło się pod hasłem ,,Patriotyzm nie jest nam obcy.” Zostało zorganizowane w Tygodniu Niepodległej, który w naszej szkole celebrowany był bardzo uroczyście.

Na początku spotkania wszystkie dzieci oraz grono zacnych gości zostało powitane przez dyrektora szkoły p. Beatę Szmit, która wypytała przy okazji naszych milusińskich, za co lubią szkołę, czego się już w niej nauczyli i co w niej podoba im się najbardziej. Odpowiedzi były bardzo różne, bo ile dzieci – tyle pomysłów! Ponieważ jednak uroczystość była poważna,
nie zabrakło odśpiewanego przepięknie przez uczniów hymnu narodowego oraz hymnu szkoły, oczywiście przy udziale pocztu sztandarowego. Niespodzianką był polonez – polski taniec narodowy w przepięknym, profesjonalnym wykonaniu uczniów klas drugich.

Aby jednak zostać pasowanym reprezentacje klas pierwszych miały za zadanie ułożenie losowo wybranych puzzli, którym rozwiązaniem były symbole związane z naszym krajem i odzyskaniem przez niego niepodległości. Uczniowie z klasy IA ułożyli biało – czerwoną flagę,
klasy IB Orła Białego  – godło Polski, zaś uczniom klasy IC trafił się portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie i pani dyrektor zadecydowała, że dzieci gotowe są być pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Uroczyste składanie ślubowanie to moment bardzo ważny. W postawie na baczność, z dwoma palcami uniesionymi jak do przysięgi dzieci wypowiedziały następujący tekst:
,,Ślubuję być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

Wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie uczennicy klasy IC Zuzanny Rutkowskiej, która zaśpiewała piosenkę ,,Niepodległość – trudne słowo.”

Potem nastąpiły prezenty: dyplomy na pamiątkę uroczystości, słodkie rożki obfitości przygotowane przez rodziców oraz słodycze i drobne gadżety przyniesione przez zaproszonych gości. Ostatnim elementem tego dnia była sesja zdjęciowa każdej klasy, by pamiątkowe zdjęcie mogło przypominać dziecku, że jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

                                                                               Sylwia Głąb