„Tydzień dla Niepodległej” – podsumowanie działań

Dnia 9 listopada 2018r. w czasie apeli podsumowaliśmy działania podejmowane
w szkole, ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wspólnie z naszym szkolnym zespołem wokalnym przygotowanym przez
p. Dagmarę Sobacką odśpiewaliśmy szereg pieśni patriotycznych, wysłuchaliśmy wiersze w wykonaniu uczniów przygotowanych przez p. Annę Kieler oraz obejrzeliśmy prezentacje: „Jestem dumny, że jestem Polakiem” przygotowane pod kierunkiem p. Moniki Markowskiej.

Dyrektor szkoły p.Beata Szmit oraz wicedyrektor p. Beata Rasch, wręczyły nagrody
w rozstrzygniętych szkolnych konkursach:
–   „Kartka z kalendarza – Rok dla Niepodległej”;
–   “Pamiątki z Polski”  – konkurs plastyczny na projekt motywu patriotycznego;
–   „Dąb dla Niepodległej” – konkurs na nazwę dębu;
–   „Bieg o niepodległość”;
–  Szkolna grywalizacja historyczna klas 6;
–   Podchody klas 5.

O godzinie 11.11 włączyliśmy się w ogólnopolskie bicie rekordu i odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego.

W czasie apelu głównego uczniowie klas drugich pod kierunkiem pań: E. Maculewicz i E. Zapotockej – zatańczyły poloneza, a starsi uczniowie pod kierunkiem pani B. Siwek zaprezentowali pokaz mody lat 20, XX wieku.

W apelu tym oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczyli zaproszeni goście: seniorzy z Domu Dziennego Pobytu oraz nasi emerytowani nauczyciele, którym
z okazji obchodzonego jubileuszu uczniowie wręczyli laurki oraz nasze szkolne, niepodległościowe kalendarze. Po części oficjalnej wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się do kawiarenki przygotowanej we współpracy z rodzicami naszych uczniów, gdzie wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne świętując niepodległość naszej Ojczyzny.

Agnieszka Żelazna

Więcej informacji i zdjęć z całego „Tygodnia dla Niepodległej” znajduje się w zakładce NASZE PROJEKTY → TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ