ŚWIETLICA SZKOLNA

Zapraszamy uczniów do aktywnego spędzania czasu w świetlicy! Czekają na Was nowe gry, zabawy i zajęcia, dzięki którym przyjemnie i kreatywnie spędzicie czas.

Drodzy Rodzicie, aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej  (do pobrania w świetlicy ).
W pierwszej kolejności będą zapisywane dzieci z klas 1-3 rodziców pracujących (wymagane potwierdzenie z zakładu pracy).

Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00.

 Jednocześnie serdecznie zapraszam Państwa na krótkie zebranie organizacyjne, które odbędzie się 5 września o godzinie 16.00 w dużej świetlicy szkolnej. Liczymy na miłą i owocną współpracę w nowym roku szkolnym.

                                                                        Kamila Trzosek-Bojarska