Pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się 2 wrześnie 2019 r. i tego dnia mury naszej szkoły przekroczyło 67 siedmiolatków. Utworzyli trzy klasy pierwsze i przez blisko dwa miesiące uczęszczali na zajęcia szkolne przygotowując się do niezwykle ważnego wydarzenia w ich życiu.

Dnia 23 października o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość
PASOWANIA NA UCZNIA.

Z tej okazji w naszej szkole zawitali rodzice naszych pierwszoklasistów wraz z bliskimi oraz zaproszeni goście. Uroczyście przywitani przez dyrektora szkoły panią Beatę Szmit
z zapartym tchem śledzili poczynania swoich milusińskich.

Rangę wydarzenia podkreślała obecność sztandaru szkoły, uroczyste odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego i złożenie ślubowania przez kandydatów na uczniów.

Hasłem przewodnim – „ŚWIAT WOKÓŁ NAS” – podyktowany był repertuar zaprezentowany przez dzieci, czyli piosenki i wspólnie wyrecytowany wiersz. Do naszego hasła odnosiły się również zadania, które dostali reprezentanci klas do wykonania.

I tak, aby nasza Ziemia nie została zasypana śmieciami, dzieci musiały je posegregować, bo wtedy niektóre z nich można wykorzystać jeszcze kilka razy.
W związku z tym, że nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie „Erasmus +” wraz ze szkołami z Włoch, Turcji i Hiszpanii, a jednym z zadań projektu jest uprawa w inspektach roślin ozdobnych, owoców i warzyw, nasi uczniowie musieli podzielić plony znajdujące się w koszyku na owoce i warzywa.
Zadanie dla klasy I b polegało na podzieleniu owoców znajdujących się w koszyku na te, które można wyhodować w Polsce i na owoce egzotyczne, które przywożone są do nas z innych krajów.
taki oto sposób okazało się, że ŚWIAT WOKÓŁ NAS jest pierwszoklasistom dobrze znany, znakomicie wywiązały się ze swoich zadań i mogły dostąpić zaszczytu PASOWANIA NA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY.

Po uroczystym pasowaniu dzieci zostały obdarowane rożkami obfitości przygotowanymi na tę okazję przez rodziców, słodkim poczęstunkiem przyniesionym przez zaproszonych gości oraz pamiątkowymi dyplomami wręczonymi im przez wychowawców klas.
Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych wzięli udział w sesji zdjęciowej.

Agnieszka Żelazna