ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA SP 10 Z OI W SPRAWIE ZNIESIENIA OBOWIĄZKU NOSZENIA JEDNOLITEGO STROJU  – znajduje się w zakładce RODZICE SPRAWY BIEŻĄCE


Informacje dla rodziców i dzieci przyszłych klas pierwszych w zakładce”Rekrutacja”.UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  obowiązująca na terenie
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gorzowie Wlkp.
w okresie organizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych,
zajęć dydaktycznych w klasach I – III,
konsultacji nauczycielskich oraz zajęć rewalidacyjnych
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

SP 10 Procedura bezpieczeństwa w czasie zajęć – Covid 19
SP 10 załącznik nr 1,oświadczenie rodzica 
SP 10 Załącznik nr 2, dezynfekcja
SP10 Załącznik nr 3, biblioteka,

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole
Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna
Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne
Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow