Drodzy ósmoklasiści!

w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek)
w godzinach od 10.00 do 14.00
możecie odebrać z sekretariatu zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Pamiętajcie, że do 4 sierpnia br. do godz. 15.00
powinniście złożyć je w szkole, do której złożyliście dokumenty rekrutacyjne.