Akcje Samorządu Uczniowskiego

Pierwszym naszym zadaniem było przeprowadzenie akcji pod hasłem: Dzień Chłopaka, czyli wybór najsympatyczniejszego ucznia w danej klasie. Zgodnie z harmonogramem, dzień ten przypadł na 30 września (sobota). Dlatego z niewielkim opóźnieniem, ale na lekcji wychowawczej, w zespołach klasowych, dokonano głosowań.O wynikach poinformowano przez radiowęzeł i na tablicy SU.

Pragnę dodać , że laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i słodką niespodziankę .

Następnym projektem, jakże charytatywnym, okazał się udział w akcji Pola Nadziei! Po spotkaniu opiekuna SU Zofii Pytlak-Piątek z dyrektorem Gorzowskiego Hospicjum Św. Kamila (13 września br) – szkoła nasza, jak co roku, przystąpiła do ogólnopolskiej akcji , której symbolem jest Żonkil, kwiat nadziei.

Cebulki tych kwiatów, w ilości 100 sztuk, zostały rozprowadone przez Samorząd Uczniowski w klasach 1-7 , w dniach 21 i 22 września . Akcję poprzedziła informacja rozesłana do wychowawców klas oraz komunikaty SU nadawane przez szkolny radiowęzeł. Cieszymy się, że idea ta cieszyła się wielkim zaineresowaniem, cebulki kwiatów zostały szybko wysprzedane, toteż zaproponowano uczniom i nauczycielom naszej szkoły dodatkową zbiórkę do puszki Gorzowskiego Hospicjum, nie szczędzono datków. Za cebulki uzyskano kwotę 150 zł. oraz zawartość puszki (oplombowana).

Samorząd Uczniowski po raz pierwszy przystąpił do ogólnopolskiej akccji ekologicznej w ramach „Sprzątania Świata 2017”, była to 9 już edycja tego konkursu. W okresie od 1 do 17 listopada klasy 4-7 zbierały zużyte telefony (bez baterii), które następnie przekazano do biblioteki szkolnej,gdzie zostały one zliczone, zważone, zapakowane do kartonu i dnia 16 listopada przekazane kurierowi, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Łącznie zebrano 62 aparaty telefoniczne, co dało cztery i pół kilograma. Podano też własą propozycję hasła ekologicznego.

Udział w akcji był jednocześnie zadaniem „Konkursu Klasa z Klasą”. Czynny udział wzięły następujace klasy:

  1. kl.4a – 6 szt.

  2. kl.4b – 4 szt.

  3. kl.4e – 3 szt.

  4. kl.4f – 1 szt.

  5. kl.5a – 12 szt.

  6. kl.5b – 6 szt.

  7. kl.5c – 6 szt.

  8. kl.5d – 7 szt.

  9. kl.6c – 16 szt.

  10. kl.7b – 1 szt.

Organizatorem akcji była firma „EKOPHONE” w Zabrzu. Na wyniki konkursu czekamy ….. i szykujemy się do niesienia pomocy choremu uczniowi Mikołajowi, ale o tym napiszemy w osobnym artykule!

Zofia Pytlak-Piątek, opiekun SU