INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy że wnioski na stypendia szkolne zbierane będą 11.09.2018r. w wtorek w dużej świetlicy od godz. 1630-1830 oraz 13.09.2018r. w czwartek od godz. 1630– 1830 również w dużej świetlicy.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.