Projekt „Siła Wolontariatu”

“Szkolne Grupy Wolontariackie są motorem i energią większości działań społecznych zarówno w swoim środowisku lokalnym jak i w całym województwie lubuskim.” Nasza szkoła została włączona do lubuskiej sieci liderów aktywności na rzecz środowisk lokalnych i bierze udział w projekcie „Siła Wolontariatu”. Realizując ten projekt uczniowie/wolontariusze staną się czynnym uczestnikiem szeregu akcji, które będą realizowane do 31.12.2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 22 czerwca, nasi prężnie działający wolontariusze ze starszych klas wraz z młodszymi już zaprawionymi w boju, odebrali dyplomy i podziękowania za tegoroczną działalność dobroczynną. Wzięli też udział w sesji zdjęciowej, bowiem wkrótce rusza – Kampania społeczna promująca wolontariat.

Agnieszka Żelazna