Samorząd Uczniowski na Cmentarzu Komunalnym

 Dnia 24.11.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz koła historycznego mieli okazję uczestniczyć w „żywej” lekcji historii. Lekcja odbyła się na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Żwirowej. Pani Jolanta Jarosz bardzo ciekawie opowiedziała uczniom o pomnikach i obeliskach:

  • 1939-1956 – Pomnik Sybiraków
  • 1939-1945 – w hołdzie Polaków zamordowanych, prześladowanych, więzionych i derprtowanych do pracy niewolniczej w III Rzeszy
  • 1939-1947 – w hołdzie Polakom, Mieszkańcom Wołynia i Kresów Południowo – Wschodnich pomordowanych przez okupantów sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich
  • Katyń 1940 – Ofiarom Zrodni Katyńskiej
  • Zołnierzy AK

oraz „Zaułek Poetów” gdzie spoczywają:

  • Włodzimierz Korsak
  • Jan Korcz
  • Irena Dowgielewicz
  • Kazimierz Furman
  • i inni.

Odwiedziny w/w miejsc kończyły się oddaniem hołdu i pamięci poległym oraz zapaleniem zniczy.

 H.Słodowska