SZKOLNY WOLONTARIAT

Z okazji Światowego Dnia Żywności – 16 października, Banki Żywności zorganizowały ponad 30 wydarzeń w całej Polsce. Były to happeningi, warsztaty kulinarne lub konferencje. Wydarzenia zorganizowano z myślą o dzieciach i młodzieży, aby zmieniać nawyki i zachęcać do ograniczania marnowania żywności oraz odżywiać się prawidłowo. W tym roku partnerem strategicznym obchodów jest licząca ponad 620 sklepów sieć handlowa LIDL.
W akcji wolontariackiej wzięli udział również uczniowie naszej szkoły angażując się w zbiórkę żywności w sklepie przy ul.Grobla, były to uczennice klasy 8b – Aleksandra SzulczewskaWiktoria Pastusiak. Natomiast w akcjępromującą Światowy Dzień Żywności w szkole zaangażowali się: Oliwia Ostrowska i Bartosz Dowhan przygotowując prezentację multimedialną w Szkolnej Telewizji.
Wystawę prac plastycznych w głównym holu szkoły wykonały uczennice z klasy 8c – Aleksandra Migda i Paulina Kozaczyk – autorki plakatu promującego Światowy Dzień Żywności.

Opiekun SU i Koła Wolontariatu: Hanna Słodowska