VI miejsce w Lubuskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej

We wtorek 5 marca 2019 SP10 z OI reprezentowaną przez przedstawicieli klasy 7a składzie:

1. Amelia Supernak

2. Laura Fraint

3. Rafał Augustyniak

wzięli udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej gdzie zdobyli VI miejsce. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez  Marszałek Województwa Lubuskiego Panią Elżbietę Annę Polak i miał na celu promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu oraz olimpizmu, a także upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców-olimpijczyków.

GRATULACJE!!!

Artykuł i zdjęćia: Joanna Śluborska, Kamila Trzosek-Bojarska