Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Wybory odbyły się dnia 11 października 2019 r. w piątek. Miejsce głosowania – biblioteka szkolna. W skład komisji wyborczej weszły następujące osoby:

Oliwia Ostrowska – klasa VIII c
Bartosz Dowhan – klasa VIII c
Laura Fraint – klasa VIII a
Zuzanna Stefanowicz – klasa VIIc

W/W osobom powierzono obowiązki w pracach komisji wyborczej.

Nad całością czuwały panie: Hanna Słodowska i Zofia Pytlak-Piątek. Wybory przebiegły sprawnie według opracowanego wcześniej harmonogramu.

Każde głosowanie poprzedzało krótkie wyjaśnienienie zasad głosowania. Biblioteka była odświetnie ustrojona we flagi państwowe ( a nawet elektroniczne). Podczas wyborów odwiedziła nas Dyrekcja szkoły, która życzyła zebranym owocnych działań.

Po otwarciu urny i podliczeniu głosów sporzadzono stosowny protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów.Wyniki przedstawiono społeczności szkolnej poprzez radiowęzeł oraz wywieszono na tablicy informacyjnej SU.

Łącznie oddano 288 głosów, w tym 5 nieważnych.

Natomiast rzecznikiem praw ucznia wybrano panią Renatę Wisniowską-Kallio, która uzyskała 134 głosy.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 Opracowała: Hanna Słodowska