ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Maria Rzepecka język polski,

1-3

1

poniedziałek

8

ms 201

Izabela Szczetyńska matematyka

1-3

1

czwartek

6

ms zw.

Beata Sroczyńska język polski

4

1

poniedziałek

 

 

106

Justyna Brzezińska język polski

5

1

czwartek

7

00T

Grażyna Jakubik język polski

6

1

środa

1

204

Agata Kotek-Dymek

(zastępstwa)

język polski

7

1

piątek

9

307

Agata Kotek-Dymek język polski

8

1

piątek

8

307

Mateusz Fil matematyka

4

1

czwartek

7

106

Halina Kapusta matematyka

5

1

wtorek

8

203

Agnieszka Skibińska matematyka

6

1

czwartek

1

202

Agnieszka Masłowska matematyka

7

1

poniedziałek

9

202

Agnieszka Masłowska matematyka

8

1

czwartek

9

202

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Joanna Barylska zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

1 – 8

2

wtorek

9

10

gab. pedagoga

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Joanna Barylska zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

1 – 8

1

poniedziałek

9

gab. pedagoga

 

Godziny do dyspozycji dyrektora

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Agnieszka Żelazna Kreatywne zajęcia z
teatrzykiem kamishibai

1-3

1

poniedziałek

6

Maria Rzepecka Koło humanistyczne teatralne

1-3

1

środa

9

302 ms

Sylwia Głąb Koło kulinarne i zdrowego żywienia

1-3

2

środa

8

9

202 ms

Elżbieta Zapotocka Koło robotyki i programowania

1-3

1

czwartek

5

mś.

Angelika Kornaś Koło plastyczne

1-3

2

poniedziałek

7

8

105

Joanna Śluborska Koło taneczne

1-3

1

czwartek

5

mała sala

Renata Masztalerz Koło matematyczne

1-3

1

czwartek

7

302 ms

Mateusz Fil Koło gier logicznych

4-6

1

czwartek

8

202

Mateusz Fil Koło matematyczne

4-6

1

poniedziałek

8

202

Beata Sroczyńska Koło literackie

4-6

1

piątek

7

105

Piotr Szczepański Koło robotyki i programowania

4-8

1

czwartek

8

206

Adam Świerczyński Koło sportowe

4-8

1

wtorek

9

Sala G

Dagmara Sobacka Koło wokalne

4-8

1

wtorek

8

00T

Hanna Słodowska Koło wolontariatu

4-8

0,5

wtorek

co 2 tygodnie

8

biblioteka

Agata Kotek-Dymek

(zastępstwa)

Koło języka polskiego klas VII

7 d

1

piątek

7

307

Anna Demska Koło matematyczne klas VII

7

1

wtorek

7

104

Agnieszka Skibińska Koło matematyczne klas VII

7 a, c

1

wtorek

8

202

Katarzyna Klimczak Koło języka angielskiego klas VII

7

1

poniedziałek

9

308

Zajęcia dla obcokrajowców i osób powracających z zagranicy

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Małgorzata Karolkowska Język polski- nauka języka

2

poniedziałek

7

8

gab. psych.

Maria Rzepecka Język polski – nauka języka

2

wtorek

5

6

ms

zw

Małgorzata Karolkowska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

2

czwartek

1

2

gab. psych.

Mateusz Fil Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z
matematyki

2

poniedziałek

wtorek

6

1

106

106

Karolina Herman – Lewy Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

2

poniedziałek 4a

środa 6 ai

7

2

102

205

Izabela Szczetyńska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

3

poniedziałek

środa

środa

1

1

2

ms zw.

ms zw.

ms zw.

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone do grudnia 2019 r.

imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

liczba godzin

dzień tygodnia

godzina

lekcyjna

gabinet

Justyna Brzezińska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

5

1

wtorek

1

104

Justyna Brzezińska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

6 e

1

czwartek

1

104

Agata Kotek-Dymek Koło polonistyczne

8 c

1

czwartek

7

307

Beata Gizińska – Gigoła Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

6 b

2

wtorek

8

9

306

Grażyna Jakubik Koło polonistyczne

6 c

1

piątek

7

305

Justyna Brzezińska Koło plastyczne

4-6

1

czwartek

8

00T

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Żelazna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki klas I

I

1

środa

5

ms.

zw.

Sylwia Głąb Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki klas II

II

1

czwartek

8

ms 202

Angelika Kornaś Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki klas III

III

1

wtorek

7

105

Izabela Szczetyńska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klas II

I I

1

czwartek

7

ms sala zw.

Renata Stankiewicz Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego klas III

III

1

poniedziałek

7

ms 201

Renata Stankiewicz Matematyka – rozrywki umysłowe

I

1

czwartek

8

ms 201

Maria Rzepecka Matematyka dla opornych – koło matematyczne

II

1

poniedziałek

7

ms

302

Izabela Szczetyńska Język polski dla opornych – koło polonistyczne

II

1

czwartek

6

ms zw.

Elżbieta Zapotocka Teatr żywego słowa” – zajęcia teatralne

III

1

wtorek

1

106

Sylwia Głąb Matematyka na wesoło”

III

1

wtorek

7

ms 202

Sylwia Głąb W przedwojennym Landsbergu – ścieżkami Maxa Bahra

IIc

2

czwartek

6-7

ms 202