ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasa Liczba godzin Dzień tygodnia Godzina
 

Izabela Szczetyńska

 

język polski, matematyka

 

1

 

1

 

wtorek

 

8.00 – 8.45

 

Elżbieta Zapotocka

 

język polski, matematyka

 

2

 

1

 

piątek

8.50 – 9.40
 

Renata Masztalerz

 

język polski, matematyka

 

3

 

1

 

środa

 

12.45 – 13.30

 

Grażyna Jakubik

 

język polski

4

5

0,5

0,5

 

 

poniedziałek

14.35 – 15.20

15.30 – 16.15

 

 

Anna Kieler

 

język polski 305

 

6 – 7

 

1

 

czwartek

 

15.30 – 16.15

 

Iwona Kołodziejczyk

 

język polski 306

 

8

 

1

 

wtorek

 

15.30 – 16.15

 

Agnieszka Masłowska

 

matematyka 202

 

4 – 5

 

1

 

czwartek

 

14.35 – 15.20

 

Agnieszka Masłowska

 

matematyka 202

 

6 – 7

 

1

 

środa

 

14.35 – 15.20

 

Anna Demska

 

matematyka

 

8

 

1

 

środa

 

13.40 – 14.25

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasa Liczba godzin Dzień tygodnia Godzina
 

Agata Kotek – Dymek

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

1 – 8

 

0,5

 

wtorek

 

14.35 – 15.20

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasa Liczba godzin Dzień tygodnia Godzina
 

Agata Kotek – Dymek

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  

1 – 8

 

0,5

 

wtorek

 

14.35 – 15.20

 Zajęcia dodatkowe/rozwijające zainteresowania

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasa Liczba godzin Dzień tygodnia Godzina
 

Izabela Szczetyńska

 

zajęcia czytelnicze

 

1

 

1

 

środa

 

10.45 – 11.30

 

Maria Rzepecka

 

zajęcia czytelnicze

 

1

 

1

 

wtorek

 

10.45 – 11.30

 

Sylwia Głąb

 

zajęcia czytelnicze

 

1

 

1

 

poniedziałek

 

12.45 – 13.30

 

Elżbieta Zapotocka

 

koło informatyczne z „Aktywną tablicą”

 

2

 

1

 

środa

 

8.50 – 9.40

 

Małgorzata Broniarek

 

koło historyczne

 

4 – 5

 

1,5

 

czwartek

 

15.20 – 16.30

 

Anna Kieler

 

koło literackie 305

 

4

 

1

 

poniedziałek

 

14.35 – 15.20

 

Anna Kieler

 

koło literackie 305

 

5

 

1

 

poniedziałek

 

15.30 – 16.15

 

Iwona Kołodziejczyk

 

koło języka polskiego

 

7 – 8

 

1

 

środa

 

14.35 – 15.20

 

Agnieszka Skibińska

 

koło matematyczne

 

7 – 8

 

1

 

wtorek

 

14.35 – 15.20

 

Anna Wachnowicz

 

koło języka angielskiego

 

7 – 8

 

1

 

wtorek

 

15.30 – 16.15

 

Monika Markowska

 

koło informatyczne z „Aktywną tablicą”

 

4

 

 

1

 

czwartek

 

14.35 – 15.20

 

Ewa Szymanek

 

koło plastyczne

 

4

 

1

 

poniedziałek

 

14.30 – 15.30

 

Piotr Szczepański

koło informatyczne z „Aktywną tablicą”  

5

 

1

 

środa

 

14.35 – 15.20

Zajęcia dodatkowe/rozwijające zainteresowania

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasa Liczba godzin Dzień tygodnia Godzina
 

Beata Gizińska – Gigoła

 

język polski – przygotowanie do egzaminu

 

8 c

 

1

 

poniedziałek

 

14.35 – 15.20

 

Agnieszka Skibińska

 

matematyka – przygotowanie do egzaminu

 

8 a, 8 c

 

1

 

środa

 

12.45 – 13.30

 

Anna Demska

 

matematyka – przygotowanie do egzaminu

 

8 b

 

1

poniedziałek

raz lub dwa razy w miesiącu

 

14.35 –15.20

 

Patrycja Liegmann

 

koło przyrodnicze

 

4 – 6

 

1

 

środa

 

15.30 – 16.15

 

Katarzyna Klimczak

 

koło teatralne w jęz. angielskim

 

 

4 – 6

 

1

 

poniedziałek

 

14.35 – 15.20

Joanna Śluborska zajęcia taneczne w świetlicy

 

1 – 3 1 środa 8.35 – 10.35