PLAN PRACY SZKOŁY – WAŻNE TERMINY

PLAN PRACY
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Data obowiązywania: od 01 września 2020 r.

Organizacja roku szkolnego.

ZDARZENIA – CZYNNOŚCI TERMINY
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020
I semestr roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 – 29.01.2021 (20 tygodni)
II semestr roku szkolnego 2020/2021 01.02.2021 – 25.06.2021 (21 tygodni)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 31.12.2020
Ferie zimowe 15.02 – 28.02.2021
Rekolekcje wielkopostne marzec 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2021
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27.05.2021
Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego 01.06.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 25.06.2021 r.
Ferie letnie 26.06 – 31.08.2021
Zebrania z rodzicami
Zebranie z rodzicami  07.09.2020 r.

08.09.2020 r.

Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi 12.10.2020 r.
Konsultacje z rodzicami/ Dzień Otwartych Drzwi 14.12.2020 r. informacja o grożących niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz o grożącej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania
Zebrania z rodzicami 01.02.2020 r. – informacja o śródrocznych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
Konsultacje z rodzicami/Dzień Otwartych Drzwi 15.03.2021 r.
Zebranie z rodzicami 17.05.2020 r. informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, tym o grożących niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz o grożącej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom. 25.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty

26.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty

27.05.2021 r. – egzaminy ósmoklasisty

Dni, w których ulega zmianie organizacja pracy
Dzień przedświąteczny ( wtorek) – spotkania wigilijne 22.12.2020 r.
Dzień po Wszystkich Świętych (poniedziałek ) – obchody świąt listopadowych 02.11. 2020 r
Dzień przed majówką (piątek) – obchody świąt majowych w szkole 30.04.2021 r.
Dzień (piątek) po Bożym Ciele 04.06.2021 r. (odpracowujemy 10.04.2021 r.)