STOŁÓWKA

JADŁOSPIS

Opłata za obiady

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MAJ 2021R.

81,80 zł ( 17 dni żywieniowych x 4.8zł)

Wpłat proszę dokonywać do 27-kwietnia 2021r. przelewem na konto szkoły:
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc,
za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem
za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021R.

91,20 zł (19 dni żywieniowych x 4.8zł)
Wpłat proszę dokonywać do 27-marca 2021r. przelewem na konto szkoły:
34 1020 1967 0000 8002 0128 6459 podając imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc,
za który dokonywana jest wpłata po wcześniejszym ustaleniu odpisów z intendentem
za poprzedni miesiąc po 20 bm.

Intendent :Justyna Szmyt-Miśko

 

 

              Żywienie dzieci zaczynamy od 07.09.2020 r.

       Organizacja żywienia będzie odbywała się w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego i zostanie  dostosowana do wytycznych MEN,GIS i MEN.

                                                                                                 Intendent: Justyna Szmyt-Miśko

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10