ZARZĄDZENIE NR 20
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 Z OI

zarządzenie 20 w sprawie wyłączenia z użytkowania miejsca parkingowego na terenie szkoły