Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020” w naszej szkole

Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020” w naszej szkole

OGROMNE UZNANIE dla:

Uczniów klas V, VI, VIII i VIII B oraz Nauczycieli SP nr10, którzy przyłączyli się do polskiej edycji międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”, która przebiegała w tym roku pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”

Zostały posprzątane błonie nad Wartą od mostu betonowego do MOS-u przy ul. Fabrycznej.

Szczególne podziękowania za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu akcji należą się nauczycielom wychowania fizycznego oraz pani Justynie Brzezińskiej i klasie VII Di za przygotowanie pięknych plakatów.

Kampania „Sprzątanie Świata” ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i pokory dla otaczającej nas przyrody, promuje postawy i zachowania proekologiczne, a także uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy wykazali chęć, by zadbać o otaczające nas środowisko.

Renata Wiśniowska- Kallio