PATRIOTYCZNY ESCAPE ROOM ” KOCHAM CIĘ POLSKO!”

Narodowe Święto Niepodległości” to dla każdego Polaka ważny dzień – symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary oraz zwycięstwa.

Dnia 8 listopada uczniowie klasy III a i III b wzięli udział w PATRIOTYCZNYM ESCAPE ROOM IE ” KOCHAM CIĘ POLSKO!”. Escape room to zespołowa gra logiczna, trwająca u nas 45 minut. W tym czasie uczniowie musieli wspólnymi siłami rozwiązać zagadkę, odkryć jakieś tajemnice. Większość zagadek opierała się na poszukiwaniu kluczy, wskazówek czy kodów. 

Elżbieta Zapotocka

Jak szóstoklasiści wędrowali na lekcjach języka polskiego śladami Stasia i Nel

Na języku polskim uczniowie klasy VI E wykonywali lapbooki dotyczące lektury „W pustyni i w puszczy”. Szóstoklasiści wykazali się niezwykłą aktywnością artystyczną i kreatywnością. Uczniowie wykorzystywali talenty: plastyczne, kompozycyjne, estetyczne i literackie. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie wypisali na tablicy hasła, w myśl których podjęli pracę nad projektem: WIEM, WYBIERAM, SZUKAM, ODKRYWAM, TWORZĘ. Ostatnim etapem pracy nad lapbookiem była jego prezentacja na forum klasy.

Lapbook (w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”) to rodzaj teczki tematycznej, w której umieszczamy informacje na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na wykresy, opowiadania, rysunki, zdjęcia, terminy itp. Wszystko to jest umieszczone w przeróżnych kopertach, zakładkach, kieszonkach, skrytkach.

Na kolejnych lekcjach dotyczących powieści H. Sienkiewicza, uczniowie występowali w roli profesjonalnych dziennikarzy i przeprowadzali wywiad z bohaterami lektury. Odgrywali mini scenki, wcielając się w rolę Stasia lub Nel oraz dziennikarzy z wybranych stacji radiowych i telewizyjnych. Pisali i opracowywali graficznie artykuł prasowy do gazetki szkolnej nt. porwania dzieci w Afryce.

Takie pomysły na omawianie lektury chwyciły od razu. I oto właśnie chodziło!

Tekst i fot.: mgr Justyna Brzezińska

Gotowanie w Dziesiątce!

Od początku roku szkolnego w naszej szkole odbywają się zajęcia kulinarne i zdrowego żywienia przeznaczone dla uczniów klas I – III. Cieszę się one ogromną popularnością i uczestniczy w nich ponad trzydzieścioro dzieci;-)

W każdą środę w małej szkole rozchodzą się zapachy przygotowywanych dań. Raz są to naleśniki, raz sałatka z tuńczykiem, koktajle owocowe, szaszłyki czy zdrowe kanapki. Często na zajęcia zaglądają też rodzice, którzy z równie wielkim zaangażowaniem przygotowują swoje potrawy;-)

Prowadząca zajęcia: Sylwia Głąb

W przedwojennym Landsbergu….

Pod koniec października bieżącego roku uczniowie klasy IIc wraz z wychowawca włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta.” Jej celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej historii, zwłaszcza tych, którzy związani są z przeszłością danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach akcji dzieci poznały postać Maxa Bahra, który urodził się, żył i zmarł w przedwojennym Gorzowie. Był społecznikiem, filantropem i fabrykantem. Założył w mieście Fabrykę Juty oraz wiele innych instytucji o różnym charakterze. Wędrując ścieżkami tego człowieka, dzieci odwiedziły Dąb Bahra i zapaliły przy nim znicze – dokładnie 25 października 2019 roku w 101 rocznicę jego posadzenia przez pracowników Fabryki Juty.
Uczestnicy zajęć mieli też możliwość obejrzenia zdjęć starego Landsberga . Wykonywali prace plastyczne, które ukazywały zabudowania wpisane do rejestru zabytków, a znajdujące się w kwadracie ulic Towarowa – Fabryczna – Waryńskiego i Śląska.
Przed nami jeszcze spotkanie z prezesem gorzowskiego oddziału PTTK p. Zbigniewem Rudzińskim, który opowie nam o dawnym Landsbergu – mieście Maxa Bahra oraz wiele wycieczek w poszukiwaniu historycznych pamiątek jego przeszłości;-)

Prowadząca zajęcia: Sylwia Głąb

Uczniowie klas pierwszych w Teatrze im. J. Osterwy

W czwartek 24 października, w dzień po pasowaniu czyli już jako prawdziwi uczniowie, dzieci z klas pierwszych udały się do teatru. Spektakl, który je tak przyciągnął, to: „Ania z Zielonego Wzgórza” w reżyserii Andrzej Ozgi.

Na czym polega fenomen Ani Shirley? Z tą dziewczynką po prostu nie można się nudzić! Jej temperament jest równie ognisty jak kolor włosów, nieskrępowana i wybujała wyobraźnia nie zna granic, jest gadatliwa, pewna siebie, zawsze mówi to, co myśli i do tego ma ponadprzeciętny dar do wpadania w różnego rodzaju tarapaty. Na Zielone Wzgórze trafiła przez pomyłkę, z czasem jednak ta pomyłka okazała się zrządzeniem losu, które pozwoliło osieroconej dziewczynce po raz pierwszy w życiu doświadczyć bezpieczeństwa, ciepła domowego ogniska i poznać smak prawdziwej przyjaźni” – taki opis przedstawienia możemy znaleźć na stronie teatru i trudno się z nim nie zgodzić.

To spektakl o radości życia, przyjaźni, miłości i marzeniach, spektakl pełen optymizmu trafiający do widza w każdym wieku i poruszający do głębi. Nasi młodzi odbiorcy sztuki teatralnej byli nim zafascynowani.

Agnieszka Żelazna

Pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się 2 wrześnie 2019 r. i tego dnia mury naszej szkoły przekroczyło 67 siedmiolatków. Utworzyli trzy klasy pierwsze i przez blisko dwa miesiące uczęszczali na zajęcia szkolne przygotowując się do niezwykle ważnego wydarzenia w ich życiu.

Dnia 23 października o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość
PASOWANIA NA UCZNIA.

Z tej okazji w naszej szkole zawitali rodzice naszych pierwszoklasistów wraz z bliskimi oraz zaproszeni goście. Uroczyście przywitani przez dyrektora szkoły panią Beatę Szmit
z zapartym tchem śledzili poczynania swoich milusińskich.

Rangę wydarzenia podkreślała obecność sztandaru szkoły, uroczyste odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego i złożenie ślubowania przez kandydatów na uczniów.

Hasłem przewodnim – „ŚWIAT WOKÓŁ NAS” – podyktowany był repertuar zaprezentowany przez dzieci, czyli piosenki i wspólnie wyrecytowany wiersz. Do naszego hasła odnosiły się również zadania, które dostali reprezentanci klas do wykonania.

I tak, aby nasza Ziemia nie została zasypana śmieciami, dzieci musiały je posegregować, bo wtedy niektóre z nich można wykorzystać jeszcze kilka razy.
W związku z tym, że nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie „Erasmus +” wraz ze szkołami z Włoch, Turcji i Hiszpanii, a jednym z zadań projektu jest uprawa w inspektach roślin ozdobnych, owoców i warzyw, nasi uczniowie musieli podzielić plony znajdujące się w koszyku na owoce i warzywa.
Zadanie dla klasy I b polegało na podzieleniu owoców znajdujących się w koszyku na te, które można wyhodować w Polsce i na owoce egzotyczne, które przywożone są do nas z innych krajów.
taki oto sposób okazało się, że ŚWIAT WOKÓŁ NAS jest pierwszoklasistom dobrze znany, znakomicie wywiązały się ze swoich zadań i mogły dostąpić zaszczytu PASOWANIA NA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY.

Po uroczystym pasowaniu dzieci zostały obdarowane rożkami obfitości przygotowanymi na tę okazję przez rodziców, słodkim poczęstunkiem przyniesionym przez zaproszonych gości oraz pamiątkowymi dyplomami wręczonymi im przez wychowawców klas.
Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych wzięli udział w sesji zdjęciowej.

Agnieszka Żelazna

SZANOWNI PAŃSTWO,
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI
NA TEMAT OTWARTEGO WJAZDU NA TEREN SZKOŁY

ZAKŁADKA→RODZICE→SPRAWY BIEŻĄCE

SZKOLNY WOLONTARIAT

Z okazji Światowego Dnia Żywności – 16 października, Banki Żywności zorganizowały ponad 30 wydarzeń w całej Polsce. Były to happeningi, warsztaty kulinarne lub konferencje. Wydarzenia zorganizowano z myślą o dzieciach i młodzieży, aby zmieniać nawyki i zachęcać do ograniczania marnowania żywności oraz odżywiać się prawidłowo. W tym roku partnerem strategicznym obchodów jest licząca ponad 620 sklepów sieć handlowa LIDL.
W akcji wolontariackiej wzięli udział również uczniowie naszej szkoły angażując się w zbiórkę żywności w sklepie przy ul.Grobla, były to uczennice klasy 8b – Aleksandra SzulczewskaWiktoria Pastusiak. Natomiast w akcjępromującą Światowy Dzień Żywności w szkole zaangażowali się: Oliwia Ostrowska i Bartosz Dowhan przygotowując prezentację multimedialną w Szkolnej Telewizji.
Wystawę prac plastycznych w głównym holu szkoły wykonały uczennice z klasy 8c – Aleksandra Migda i Paulina Kozaczyk – autorki plakatu promującego Światowy Dzień Żywności.

Opiekun SU i Koła Wolontariatu: Hanna Słodowska

EU Code Week w klasie 3b

Klasa 3b aktywnie uczestniczyła w wyzwaniu EU Code Week, który w tym roku trwał od 5 – 20 października. Zgłosiliśmy 10 wydarzeń, które zostały przez organizatorów zaakceptowane do realizacji. Udało nam się!  Mamy za sobą wszystkie! Kodowaliśmy przy pomocy kart pracy, kolorowych karteczek, maty, interaktywnej maty Edu Sense i aplikacji na tablety i komputery. Wszystko po to, aby pokazać, że programowanie pomaga zrozumieć otaczający nas świat, uczy kreatywności, pomysłowości i rozwija wyobraźnię oraz logiczne i algorytmiczne myślenie. Po tych pracowitych 2 tygodniach możemy się pochwalić Certyfikatem oraz prezentacją z zajęć. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z „Uczymy Dzieci Programować” i wziąć udział w Wyzwaniu Code Week.

Elżbieta Zapotocka

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Wybory odbyły się dnia 11 października 2019 r. w piątek. Miejsce głosowania – biblioteka szkolna. W skład komisji wyborczej weszły następujące osoby:

Oliwia Ostrowska – klasa VIII c
Bartosz Dowhan – klasa VIII c
Laura Fraint – klasa VIII a
Zuzanna Stefanowicz – klasa VIIc

W/W osobom powierzono obowiązki w pracach komisji wyborczej.

Nad całością czuwały panie: Hanna Słodowska i Zofia Pytlak-Piątek. Wybory przebiegły sprawnie według opracowanego wcześniej harmonogramu.

Każde głosowanie poprzedzało krótkie wyjaśnienienie zasad głosowania. Biblioteka była odświetnie ustrojona we flagi państwowe ( a nawet elektroniczne). Podczas wyborów odwiedziła nas Dyrekcja szkoły, która życzyła zebranym owocnych działań.

Po otwarciu urny i podliczeniu głosów sporzadzono stosowny protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów.Wyniki przedstawiono społeczności szkolnej poprzez radiowęzeł oraz wywieszono na tablicy informacyjnej SU.

Łącznie oddano 288 głosów, w tym 5 nieważnych.

Natomiast rzecznikiem praw ucznia wybrano panią Renatę Wisniowską-Kallio, która uzyskała 134 głosy.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 Opracowała: Hanna Słodowska