Akcja „ Uratuj Życie”- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 W dniu 09.01.2019 roku w SP10 z OI zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach WF oraz religii w klasach IV-VII.  Zajęcia Prowadzone przez wychowawcę klasy 7a na podstawie  certyfikatu ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Podczas zajęć przeszkolono 12 klas tj. IVbi, IVdi, VIb, Vai, VId, VIIa, VIIc, Vb, Ve, Vdi, VIIb, Vd oraz poruszono następujące tematy:

  1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
  2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
  3. Oddech
  4. Pozycja boczna ustalona.
  5. Oddechy ratownicze.
  6. Uciskanie klatki piersiowej.
  7. Łańcuch Przeżycia.

Podsumowanie zajęć to zapamiętywanie Łańcucha Przeżycia oraz zachęcenie do wsparcia akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

         Nie ma nic cenniejszego i ważniejszego niż życie!

                                                                                                          Osoba szkoląca

Kamila Trzosek-Bojarska