„Drodzy Rodzice, przypominamy, że tak jak w roku ubiegłym,
szkoła nie ubezpiecza uczniów. Takie uprawnienia ma rodzic/opiekun prawny.
Decyzja o ubezpieczeniu dziecka należy do Państwa.”