Drodzy Uczniowie!

Mam zaszczyt ogłosić wyniki konkursu szkolnego „Dobre maniery bez granic”, w którym brały udział klasy 4-8.

ZWYCIĘZCAMI ZOSTAJĄ UCZNIOWIE KLASY 6Di! Gratulacje! Wszyscy uczniowie zwycięskiej klasy otrzymują oceny celujące z języka angielskiego i w nadchodzącym tygodniu będą zwolnieni z zadań na ocenę z tego przedmiotu. 😊

Serdeczne gratulacje i podziękowania również dla wszystkich pozostałych klas – każdy plakat był wyjątkowy i niósł wspaniałe przesłanie.

Dziękuję za współpracę nauczycielom języka angielskiego, którzy wspierali Waszą pracę.

Koordynator konkursu, Karolina Herman-Lewy