EU Code Week w klasie 3b

Klasa 3b aktywnie uczestniczyła w wyzwaniu EU Code Week, który w tym roku trwał od 5 – 20 października. Zgłosiliśmy 10 wydarzeń, które zostały przez organizatorów zaakceptowane do realizacji. Udało nam się!  Mamy za sobą wszystkie! Kodowaliśmy przy pomocy kart pracy, kolorowych karteczek, maty, interaktywnej maty Edu Sense i aplikacji na tablety i komputery. Wszystko po to, aby pokazać, że programowanie pomaga zrozumieć otaczający nas świat, uczy kreatywności, pomysłowości i rozwija wyobraźnię oraz logiczne i algorytmiczne myślenie. Po tych pracowitych 2 tygodniach możemy się pochwalić Certyfikatem oraz prezentacją z zajęć. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z „Uczymy Dzieci Programować” i wziąć udział w Wyzwaniu Code Week.

Elżbieta Zapotocka