Kiermasz i DZIEŃ BEZ PODRĘCZNIKA w naszej szkole!

Kiermasz wypieków został zorganizowany we współpracy rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wychowawcami poszczególnych klas. Odbył się w piątek 24 maja 2019 roku w godzinach 8.30 – 14.00. Cały dochód z kiermaszu w kwocie 1779,00 zł przeznaczony zostanie na montaż ogrodzenia wokół miejsca wydzielonego na parking szkolny.

W organizację kiermaszu włączyło się bardzo wielu rodziców. Jedni służyli pomocą przy obsłudze stoiska, inni piekli ciasta, dostarczali napoje, lody, watę cukrową, owoce, drobne gadżety lub suweniry. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu kiermasz był wspaniałym wydarzeniem w naszej rzeczywistości szkolnej, a dochód z niego uzyskany wszystkich pozytywnie zaskoczył;-))))

Podczas trwania kiermaszu dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej zorganizowany został DZIEŃ BEZ PODRĘCZNIKA. Zamiast lekcji uczniowie uczestniczyli w kilku konkurencjach: wyścigach rzędów, kodowaniu w terenie oraz zajęciach plastycznych pod hasłem ,,Rowerowy maj – moja aktywność fizyczna.” Na zakończenie dnia każda z klas otrzymała słodką niespodziankę, którą wręczyły pani dyrektor i pani wicedyrektor naszej szkoły.

Sylwia Głąb